Et profilbilde

Overingeniør
Alexia Simone Beatrice Rohmer { "honorific-suffix": "Overingeniør", "fn": "Alexia Simone Beatrice Rohmer", "tel": "", "email": "alexia.s.rohmer@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling konservering

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rohmer, Alexia (2012). A248 Mariakirken i Bergen Malerier og epitafier Donatortavle (Inv.nr.22) Undersøkelser og behandling. UiS. 44 s.
  • Hollund, Hege Ingjerd; Oschmann, Cora; Rohmer, Alexia; Moore, Hilde Smedstad (2014). Tingenes indre tilstand. Om røntgenfotografering som undersøkelsesmetode i kunstkonservering og arkeologi.
  • Hollund, Hege Ingjerd; Rohmer, Alexia (2014). Er det gull det som glitrer?. Arkeologisk Museum; 2014-03-18.
  • Hollund, Hege Ingjerd; Rohmer, Alexia (2014). Hva er denne laget av da? Nytt analyseinstrument ved AM-UiS for undersøking av kulturhistoriske materialer. 2014-03-18.