MENY

Disputas om betre oljeutvinning i nano-skala

Mandag 25. november 2019 vil Shaghayegh Javadi disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Javadi forsvarer avhandlinga Interaction between two calcite surfaces in aqueous solutions. Study of nano-scale interfacial forces using AFM and SFA.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Hydration of mineral surfaces.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er professor Helge Bøvik Larsen, prodekan for forskning ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Portrettfoto Shaghayegh Javadi

Shaghayegh Javadi