MENY

Forbindelser - Seminar om musikkfaglig interaksjon

Velkommen til årets nasjonale CEMPE-seminar ved Universitetet i Stavanger! Seminaret er gratis.

Interaksjon og faglige forbindelser er de sentrale stikkordene for årets nasjonale CEMPE-seminar som arrangeres ved Universitetet i Stavanger. Velkommen til to dager med prosjektpresentasjoner, konsertforedrag og paneldebatt, rettet mot studenter, lærere og forskere i høyere musikkutdanning. Seminaret er gratis! 

Se fullstendig program for seminaret her

Omtale

Gjennom å stimulere til sterkere forbindelseslinjer mellom praksis, teori og refleksjon i vår fagportefølje kan vi utdanne bredt kompetente utøvere som lettere vil få ideer til å ta musikkfeltet i stadig nye og nyskapende retninger. Hvordan kan nye konstellasjoner av tverrfaglige tilnærminger i musikkutdanningene legge til rette og ta høyde for fremtidens behov i musikklivet?

Foto: Marius Vervik

Velkommen til to dager med prosjektpresentasjoner, konsertforedrag og paneldebatt, rettet mot studenter, lærere og forskere i høyere musikkutdanning. Foto: Marius Vervik