Et profilbilde

Ekstern
Ben David Normann { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Ben David Normann", "tel": "", "email": "ben.d.normann@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for matematikk og fysikk

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Normann, Ben David (2019). A p-form in Bianchi space-times. Michael Kachelriess, Jens Oluf Andersen; 2019-04-26.
 • Normann, Ben David (2019). Elefanten i verdensrommet.
 • Normann, Ben David (2019). Er universet pølseforma?. NRK Radio, Distriktsprogram - Rogaland. [Radio]; 2019-04-15.
 • Normann, Ben David (2019). Hva i all verdensrommet?. 2019-01-15.
 • Normann, Ben David (2019). Min hverdag som kosmolog. Universitetet i Stavanger; 2019-03-05.
 • Normann, Ben David (2019). Title: a j-form lost in space(time). Queen Mary Un. of London, astrophys. Ph.D. student seminar; 2019-12-07.
 • Normann, Ben David (2019). What the Cosmos?!. NPA; 2019-09-06 - 2019-09-08.
 • Normann, Ben David (2018). Bianchi Cosmologies with p-Form Gauge Fields. International organizing committee; 2018-07-01 - 2018-07-07.
 • Normann, Ben David (2018). Forskar Grand Prix. NRK P1 Radio, Distriktsprogram - Rogaland. [Radio]; 2018-10-01.
 • Normann, Ben David (2018). Forsker ser på universet som avlang pølse. Forskning.no. [Internett]; 2018-04-10.
 • Normann, Ben David (2018). "Hva i all verdensrommet?". Validé; 2018-11-13.
 • Normann, Ben David (2018). Hvordan gikk universet fra lite til uendelig?. NRK P2 EKKO. [Radio]; 2018-10-16.
 • Normann, Ben David (2018). Hvordan i all verdensrommet?. NRK. [TV]; 2018-09-27.
 • Normann, Ben David (2017). Do we live in Wonderland?. Asorey, Elizalde and Odintsov; 2017-07-04 - 2017-07-08.