MENY

Smart City Research Network: Launch and idea workshop

The Smart City Research Network at UiS invites you to our official launch and an idea workshop to connect researchers with regional stakeholders and partners in order to explore ideas for collaboration. (Se under for norsk tekst)

During the day, there will be a total of 8 workshops, each of them representing one of the research areas of the network. The workshops will be divided into 2 sessions with one morning session and one afternoon session. The workshop themes are:

 • Education and knowledge
 • Arts and culture
 • Risk and safety
 • Climate and sustainability
 • Urban planning and mobility
 • Democracy and participation
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Data and telecommunications

More details about the sessions will follow later.

Register for the launch and workshop here

The event takes place in the Kjell Arholm building, floor B1, auditorium 2 (link to map)
 

- - -

Nettverk for smartby ved Universitetet i Stavanger inviterer deg til vår offisielle lansering og en idé-workshop som har til hensikt å koble forskere med regionale interessenter og samarbeidspartnere for å utforske idéer for samarbeid. 

I løpet av dagen vil det være totalt åtte workshops, hver av dem representerer et av forskningsområdene i nettverket. Workshopene vil bli delt inn i to økter, med én morgenøkt og én ettermiddagsøkt.

Temaene for workshopene er:

 • Utdanning og kunnskap
 • Kunst og kultur
 • Risiko og sikkerhet
 • Klima og bærekraft
 • Byplanlegging og mobilitet
 • Demokrati og deltakelse
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Data og telekommunikasjon

Flere detaljer om øktene kommer senere.

Registrer deg for lansering og workshop her

Arrangementet vil foregå på engelsk, i Kjell Arholms Hus, etasje B1, auditorium 2 (kart)