MENY

Disputas om informasjonsprosessering i skya

Mandag 2. desember 2019 vil Jayachander Surbiryala disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Surbiryala forsvarer avhandlinga Information Processing in the Cloud. Resource Allocation and Security Perspective.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Cryptographic Improvements in TLS 1.3 over 1.2: Whys and Hows.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er instituttleiar Tom Ryen ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).