MENY

Disputas om sediment fra jura-tida

Tysdag 3. desember 2019 vil Xiaoan Zhong disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Zhong forsvarer avhandlinga Upper Jurassic mass flow deposits: Linking tectonic evolution to deposition on seismic and field scale.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Hyperextended margins.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er professor Nestor Cardozo ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet. 

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Xiaoan Zhong

Xiaoan Zhong