MENY

Disputas om redningsoperasjonar ved snøskred

Torsdag 5. desember 2019 vil Albert Lunde disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Lunde forsvarer avhandlinga Risk management in Norwegian avalanche rescue operations. Managing uncertainty, complexity, over-commitment and the long-term monitoring of accident risks.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: A critical review of risk management research of mass wasting natural hazards.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er Helge Bøvik Larsen, prodekan for forsking ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Albert Lunde

Albert Lunde