MENY

Disputas om syntese av mellomstore PAH-molekyler

Fredag 6. desember 2019 vil Sindhu Kancherla disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Ho forsvarer avhandlinga Regioselective Syntheses and Functionalization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Programmed versus innate trifluoromethylation of aromatic and heteroaromatic compounds.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er Gro Johnsen, instituttleiar for kjemi, biovitskap og miljøteknologi ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).