MENY

Disputas om sprekkdanning i offshore-konstruksjonar

Tysdag 17. desember 2019 vil Kristen Rege disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Han forsvarer avhandlinga Load sequence effects and mixed-mode fatigue crack growth in offshore structures

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Life extension of offshore structures.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er professor Vidar Hansen, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Kristen Rege

Kristen Rege