MENY

Disputas om signal-modellering

Fredag 20. desember 2019 vil Faraz Barzideh disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Han forsvarer avhandlinga The flexible Structure Dictionary Learning. A Dictionary learning Method for Sparse Approximation of Signals

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: On the use of sparse signal processing for audio.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er Tom Ryen ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Faraz Barzideh

Faraz Barzideh