MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 6. januar, 2020

Tittelen for årets konferanse er: «Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder. Sammen for et tryggere Norge.»

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen beredskap og samfunnssikkerhetsområdet.

Programmet er delt inn i tre hovedtema:

Totalforsvaret 

Det norske totalforsvarsprogrammet går mot slutten mot slutten. Hva har vi lært? Hvordan kan vi bruke erfaringene fra sivilt-militært samarbeid i arbeidet med samfunnsutfordringene fremover?

Cyber-sikkerhet

Vi er utsatt for kontinuerlige angrep. Bevisstheten om vår sårbarhet og behovet for beskyttelse av digital infrastruktur har økt. Vi får høre om trusler, erfaringer fra virksomheter som har vært rammet, og hvordan vi kan redusere sårbarheten for denne type angrep.

Krisehåndtering 

Hendelsen med cruiseskipet Viking Sky utenfor Hustadvika i mars i år der fire av fire motorer streiket og skipet var nær ved å gå på grunn, medførte en intens redningsaksjon for å berge de 1373 personene om bord. Vi får høre om erfaringene fra Hovedredningssentralen, fra politiets lokale skadestedsledelse og om beredskapstiltakene i Fræna kommune.

Fullt program og påmelding på våre konferansesider

Foto av Elise Ottesen Jensens hus

Elise Ottesen Jensens hus (til venstre)