Et profilbilde

Postdoktor
Ann Zanette Tsigaridas Glørstad { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Ann Zanette Tsigaridas Glørstad", "tel": "", "email": "zanette.t.glorstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Naumann, Elise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Breiby, Martine Petlund; Mills, Ryan D.; Fullagar, Paul D. (2019). Who were the first urban settlers of Oslo? A discussion of early medieval urbanization based on isotopic analyses of human remains. Archaeometry. ISSN 0003-813X. Volum 61. Hefte 5. s. 1111-1128. DOI: 10.1111/arcm.12469.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Tracing Charisma: An Anglo-Saxon workbox from an Early Viking Age burial in Norway, its Scandinavian counterparts and European context.. I: Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59724-5. s. 103-123.
 • Aannestad, Hanne Lovise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Kvinner og båtbegravelser i vikingtid. I: Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230401828. s. 155-183.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Wenn, Camilla Cecilie (2017). A view from the valley: Langeid in Setesdal, South Norway – a Viking-Age trade station along a mercantile highway. I: Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISBN 978-1-47-247077-5.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Glørstad, Håkon; Melheim, Anne Lene (2016). Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration — An Introduction. I: Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration. Equinox Publishing. ISBN 9781781790489. s. 1-15.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Melheim, Anne Lene (2016). Past Mirrors: Thucydides, Sahlins and the Bronze and Viking Ages. I: Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration. Equinox Publishing. ISBN 9781781790489. s. 87-108.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Røstad, Ingunn Marit (2015). Mot en ny tid? Merovingertidens ryggknappspenner som uttrykk for endring og erindring.. I: Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISBN 9788283050226. s. 181-210.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Homeland - Strange Land - New Land. Material and Theoretical Aspects of Defining Norse Identity in the Viking Age. I: Celtic-Norse Relationships in the Irish Sea in the Middle Ages 800 - 1200. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004255111. s. 151-170.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2013). From Byzantium to NorÞ Weg: Penannular Brooches and Men’s Costume in Viking Age Norway. I: Between the Islands - and the Continent. Papers on Hiberno-Scandinavian-Continental Relations in the Early Middle Ages. Verlag Fassbaender. ISBN 9783902575463. s. 83-107.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Wenn, Camilla Cecilie (2013). En gambler langs veien: Nytt blikk på grav og gravritualer i eldre jernalder. Viking. ISSN 0332-608X. Volum 76. s. 113-136.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2012). Sign of the Times? The Transfer and Transformation of Penannular Brooches in Viking-Age Norway. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. Volum 45. Hefte 1. s. 30-51. DOI: 10.1080/00293652.2012.670379.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Johansson, Jakob; Stylegar, Frans-Arne (2011). Minnelund og monument. Runesteinen på Hogganvik, Mandal, Vest-Agder. Viking. ISSN 0332-608X. Volum 74. s. 9-24.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2008). Skape liv - skjære skjebne? Kosmologiske aspekter ved vikingtidenes "snekkergraver". Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS). ISSN 1503-4089. Volum 10. s. 421-432.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (1998). Fra gård til grav. Langhauger, kvinneroller og reproduksjonen av samfunnet. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Hefte 1.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Bergstøl, Jostein (1998). Women in life and death. Two interpretations of female burials and female roles in the late Roman- Iron Age and Migration Period in Southwestern Norway. I: The kaleidoscopic past. Department of Archaeology. ISBN 91-85952-56-7. s. 221-227.
 • Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59724-5. 230 s.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil (2017). Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISBN 978-1-47-247077-5. 290 s.
 • Melheim, Anne Lene; Glørstad, Håkon; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2016). Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration. Equinox Publishing. ISBN 9781781790489. 256 s.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2010). Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca. 800-950. 07-Gruppen AS. 350 s.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Before the Vikings: Networks polities and garnet jewellery in North Scandinavia. Medieval Archaeology Group, Mc Donald Institute; 2019-04-29.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Fra Gjellestad til Balladoole: Et blikk på båtgravskikken i vikingtid.. Østfoldmuseene,m/ Fylkeskonserv. Østfold og hist.lag; 2019-10-12.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Kvinnene i båtgravene på Kaupang. Kapangprosjektet/Tjølling historielag; 2019-02-12.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Smykker og samfunn: Ryggknappspenner og ringspenner i merovingertid og tidlig vikingtid. Rygene Detektorklubb; 2019-10-05.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Vikings, antiquarianism and the Piraeus Lion: early modern Scandinavians in the Mediterranean.. De nordiske instituttene i Athen; 2019-11-27 - 2019-11-30.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). An Anglo-Saxon workbox from Norway and its European context.. European Association of Archaeologists; 2018-09-05 - 2018-09-08.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Båtgraver i vikingtid: Politikk og verdensbilde. Norsk Arkeologisk Selskap; 2018-11-23.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Moving through time: An “Anglo-Saxon” workbox in an Early Viking Age burial from Norway.. 2018-09-15 - 2018-09-19.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Politisk organisering i Europas første millennium. Drakt, makt og ideology.. Kulturhistorisk museum/ DNVA; 2018-09-14.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Toje om Norge - slaget ved Stamford Bridge. NRK P2. [Radio]; 2018-07-21.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Iversen, Frode; Aannestad, Hanne Lovise (2018). Hvem er begravet i Jellestadskipet?.
 • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne; Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Mysteriet om Langeidsverdet. https://www.nrk.no/sorlandet/mysteriet-om-langeidsverdet-1.1. [Internett]; 2017-09-09.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Nytt blikk på jernalderen I Setesdal. Setesdalsmuseet; 2017-06-09.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Sensasjonelt vikingsverd kom hjem til Setesdal. Fædrelandsvennen. [Internett]; 2017-06-06.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Garnets for the Vikings.. Society for American Archaeology; 2017-03-29 - 2017-04-02.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). The Cross and the Sword: Signs of dual religious belonging in a late Viking Age warrior grave in Langeid, South Norway. Nationalmuseet, København; 2017-08-05 - 2017-08-12.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2016). Pagan and Christian: The Langeid Sword and “pagan” burials.. Univ of Bergen/Univ of Reykjavik; 2016-01-20 - 2016-01-22.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil; Wenn, Camilla Cecilie (2016). Langeid, Setesdal, Southern Norway. – Grave goods from Langeid and other late Viking Age graves from the upper valley of Setesdal and trade as a vital source of wealth and power. Institute of Archaeology, Iceland; 2016-01-20 - 2016-01-22.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Røstad, Ingunn Marit (2016). Garnet Jewellery in Norway during the Merovingian and Viking Period.. Research project WeltWeites Zellwerk; 2016-07-05 - 2016-07-06.
 • Wenn, Camilla Cecilie; Loftsgarden, Kjetil; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2016). The late Viking Age burial ground at Langeid, Setesdal. 2016-01-20 - 2016-01-22.
 • Forssmann, Alec; Wenn, Camilla Cecilie; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015). Una espada del período vikingo tardío. National Geographic España Historia. [Internett]; 2015-08-05.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015). Viking Sword Discovered in Norway. Tidskrift, "Archaeology". [Tidsskrift]; 2015-07-14.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015). Dissolving Viking Identities. Centre for Viking Age Studies (ViS)/ Mus.of Cult. Hist/UiO; 2015-12-02 - 2015-12-04.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015). Historisk funn i grav. Frolendingen. [Avis]; 2015-11-25.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Wenn, Camilla Cecilie (2015). Gravrøysene på Udland - glimt av en gammel slekt.
 • Semb, Ellen; Aannestad, Hanne Lovise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Vike, Vegard A; Wenn, Camilla Cecilie (2015). The last Viking and his magical sword?. www.alphagalileo.org. [Internett]; 2015-07-14.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Gravfeltet ved Hogganvik. NRK Radio P1, "Museum". [Radio]; 2014-04-02.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder. NRK Sørlandet. [TV]; 2014-03-30.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Vikings-life and legend. NRK Radio P1, "Museum". [Radio]; 2014-03-22.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Melheim, Anne Lene (2012). Past mirrors: Thucydides, Sahlins and the Bronze and Viking Ages. IAKH og Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo.; 2012-12-01.
 • Melheim, Anne Lene; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2012). Past Mirrors: an introduction to the conference. Dialogues with the Past/The Museum of Cultural History; 2012-12-01.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Arkeologer jubilerer med irsk maktsymbolikk. Østlandsposten. [Avis]; 2011-11-24.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Drakt og makt. Irske maktsymboler i vikingtidens rikssamlingsprosesser i Norge. Norsk Arkeologisk Selskap.; 2011-11-23.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Norsk samling. Irland var forbildet. Aftenposten. [Avis]; 2011-01-24.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Vikingferder mot vest - og hjem igjen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2011-11-15.
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Mikkelsen, Egil (2011). VIKING - Norsk Arkeologisk Årbok 2011 - Redaksjon.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2010). Sign of the times? Dress and political symbolism in northern Europe in the Early Middle Ages. University of Bonn; 2010-10-07 - 2010-10-09.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2010). Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder. Nyhetsinnslag. NRK 1.. [TV]; 2010-06-23.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Stylegar, Frans-Arne (2010). Unikt gravfunn i Mandal. Aftenposten. [Avis]; 2010-05-07.
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Mikkelsen, Egil (2010). Redaksjonsmedlemmer: VIKING LXXIII - Norsk arkeologisk årbok. Hovedredaktør: Brit Solli.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2009). Why did Kjartan's men disapprove of his cloak? Identifying political symbols and rituals in the archaeological record and the Sagas of the Icelanders. University of Uppsala; 2009-08-09 - 2009-08-15.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2007). "All around the world". Forestillinger om geografi, reiser og identiteter i vikingtid. Universitetet i Århus; 2007-05-10 - 2007-05-12.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2007). Homeland - Strange land - New land. Material and theoretical aspects of defining Norse identity in the Viking Age. 2007-01-09 - 2007-01-10.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2005). Mellom to verdener. Ringspenner som ideologisk og politisk uttrykk i vikingtid. Inst. for arkeologi, konservering og historiske studier; 2005-10-28.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2001). Fascinerende om Europas framvekst. Bokanmeldelse av Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø: Tusen års europahistorie.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2000). Mellom bakkar og berg... De arkeologiske undersøkelsene på Krosshaug- Loen, Hundvåg.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (1997). Undersøkelsene på Skeie, Hundvåg - en storgård fra yngre jernalder?.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Bergstøl, Jostein (1997). Female burials and female roles in the late Iron Age and Migration Period in Southwestern Norway. Department of Archaeology, University of Göteborg; 1997-04-02 - 1997-04-05.