Et profilbilde

Ekstern uten utbetaling
Joachim Kolnes { "honorific-suffix": "Ekstern uten utbetaling", "fn": "Joachim Kolnes", "tel": "", "email": "joachim.kolnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Kolnes, Joachim (2009). Fremst blant likemenn? : en undersøkelse av skolelederrollens betydning for inkludering i det spesialpedagogiske arbeidet. Universitetet i Oslo.
  • Kolnes, Joachim (2019). Systemrettet sakkyndighetsarbeid i den Norske PP-tjenesten. Statped/PP-tjenester i Telemark fylke; 2019-01-31.
  • Kolnes, Joachim (2018). Systemarbeid i PP-tjenesten.En eksplorerende studie av nye arbeidsmåter. Fylkesmannen i Telemark; 2018-10-02.
  • Kolnes, Joachim (2018). Systemarbeid i PP-tjenesten.En eksplorerende studie av nye arbeidsmåter. Porsgrunn Kommune; 2018-06-21.
  • Kolnes, Joachim (2018). Systemarbeid i PP-tjenesten.En eksplorerende studie av nye arbeidsmåter. Porsgrunn Kommune; 2018-06-04.
  • Kolnes, Joachim (2017). System work in the School Psychology Service. Competencies, legitimacy and working methods. Universitetet i Stavanger; 2017-06-02.
  • Kolnes, Joachim (2017). Systemarbeid i PP-tjenesten. En eksplorerende studie av nye arbeidsmåter. 2017-11-09 - 2020-11-09.
  • Kolnes, Joachim (2016). Kompetente hjelpere? En teoretisk undersøkelse av systemrettet kompetanse i PP-tjenesters sakkyndighetsarbeid.