Et profilbilde

Pensjonist
Ingerid Bø { "honorific-suffix": "Pensjonist", "fn": "Ingerid Bø", "tel": "Telefon: 51833471", "email": "ingerid.bo@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom P11 013

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bø, Ingerid (2015). Har likestilling noe med barnehagen å gjøre?. Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. Volum 2015. Hefte 4. s. 95-99.
 • Bø, Ingerid (2015). Kjønn og likestilling i barnehage og skole. Et forsømt felt. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. Volum 2015. Hefte 2. s. 11-15.
 • Bø, Ingerid (2012). "Likestilling... ikke lenger det helt store"? Om et prosjekt og noen lengre linjer. Skolehistorisk årbok for Rogaland. ISSN 0801-2520. Volum 29. s. 17-25.
 • Bø, Ingerid (2008). Equal gender opportunity: Couples in the gap between principles and practice. Community, Work and Family. ISSN 1366-8803. Volum 11. Hefte 4. s. 439-455.
 • Bø, Ingerid (2006). Gendered Parenthood at the Child Day-Care Centre. Australian Research in Early Childhood Education. ISSN 1320-6648. Volum 13. Hefte 1. s. 51-63.
 • Bø, Ingerid (2006). Working life and family life: Ambiguous communication at work. Community, Work and Family. ISSN 1366-8803. Volum 9. Hefte 2. s. 123-141.
 • Bø, Ingerid (2004). Arbeidsliv og familieliv - tvetydig tale på arbeidsplassen. I: Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland. Arkeologisk museum i Stavanger. s. 25-32.
 • Bø, Ingerid (2002). Barnehagen i internasjonalt perspektiv. I: På vei videre... Jubileumsskrift for førskolelærerutdanningen i Stavanger. Høgskolen i Stavanger. s. 113-121.
 • Bø, Ingerid (2002). Mors og fars foreldreskap når barnehagen er med i bildet Mother's and father's parenthood when child daycare is part of the picture. ?. Volum 22. Hefte 1. s. 1-12.
 • Bø, Ingerid (2014). Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019727. 222 s.
 • Bø, Ingerid (2011). Foreldre og fagfolk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01875-1. 238 s.
 • Bø, Ingerid (2010). Den farlige ulikestillingen. Kjønnet ulikestilling i tre kontekster - noen kjennetegn og konsekvenser. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444100. 291 s.
 • Bø, Ingerid (2002). Foreldre og fagfolk. Foreldrenes og samarbeidets vilkår. Universitetsforlaget. ISBN 8215003036. 246 s.
 • Bø, Ingerid (2001). Hjem - barnehage - arbeidsplass. Daglige overganger og gjensidige tilpasninger. En arbeidsrapport. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441459. 40 s.
 • Bø, Ingerid (1996). Foreldre og fagfolk. Samarbeid i barnehage og skole. Tano Aschehoug. 252 s.
 • Bø, Ingerid (2018). Hva gjør vi med kjønn og likestilling i utdanningen vår - og i forskningen?. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2018-10-16.
 • Bø, Ingerid (2018). Parforholdet og jobben.
 • Bø, Ingerid (2018). Staten og familien er ikke nok - likestilling også opp til arbeidslivet.
 • Nyberg, Elin; Bø, Ingerid (2018). Ti tips for å unngå forskjellsbehandling av jenter og gutter. Forskning.no. [Internett]; 2018-04-24.
 • Bø, Ingerid (2017). Familiepolitikk?.
 • Bø, Ingerid (2017). Hvordan få mot til å få flere barn?.
 • Bø, Ingerid (2017). Politikkens arbeid med kjønn - innledning til debatt. Unge Høyre;
 • Bø, Ingerid; Flæte, Anne (2017). Det er ikke én mening. Det er mange meninger med livet. Dagens Næringsliv - Lørdagsmagasinet. [Avis]; 2017-02-11.
 • Bø, Ingerid; Geard, Kathrine; Flakstad, Per (2017). Individ eller kjønn? Kjønn og likestilling er et forsømt felt i barnehage og skole. Fagbladet. [Fagblad]; 2017-03-08.
 • Bø, Ingerid (2016). Ledelse må til.
 • Bø, Ingerid (2016). Likestilling er bra for menn også. Nye data om gammelt spørsmål.
 • Ropeid, Kirsten; Bø, Ingerid (2016). Vanskelig skvis mellom barn og jobb.
 • Bø, Ingerid (2015). Alle må med - ikke bare mor og far. Prosjektet Ektefelledelt arbeidstid fra 1970-årene har noe å si oss i dag.
 • Bø, Ingerid (2015). Gender and equality in child daycare. Preparation for involvement.. UiT The Arctic University of Norway; 2015-10-28 - 2015-10-30.
 • Bø, Ingerid (2014). Meninger er ikke nok, kunnskap må til.
 • Bø, Ingerid (2013). 20 år med fedrekvote. Hva nå?.
 • Bø, Ingerid (2013). Opplæringen og likestillingen.
 • Bø, Ingerid (2012). Balanseringsbøygen.
 • Bø, Ingerid (2012). De som vil, får rettferdig deling til.
 • Bø, Ingerid (2012). Den farlige ulikestillingen. Kjønnet ulikestilling i tre kontekster - noen kjennetegn og konsekvenser. Universitetet i Stavanger; 2012-02-09 - 2012-02-10.
 • Bø, Ingerid (2012). Du kan støtte barn gjennom å støtte deres viktige voksne.
 • Bø, Ingerid (2012). Hvorfor så få gutter?.
 • Bø, Ingerid (2012). Kjønnsblind eller kjønnsbevisst?.
 • Bø, Ingerid (2012). To tunger i arbeidslivet.
 • Bø, Ingerid (2012). Velge fritt?.
 • Bø, Ingerid (2011). Delingens velsignelser.
 • Bø, Ingerid (2011). Det kommer an på.
 • Bø, Ingerid (2011). Et skille som ikke finnes.
 • Bø, Ingerid (2011). Familiepolitikk på arbeidsplassen.
 • Bø, Ingerid (2011). Fremdeles en jobb å gjøre.
 • Bø, Ingerid (2011). Hva er arbeid?.
 • Bø, Ingerid (2011). Likestilling er bra for familien.
 • Bø, Ingerid (2011). Likestilling er lønnsomt for samfunnet.
 • Lea, Unni Synnøve; Bø, Ingerid; Kalvig, Anne; Myking, Thonette (2006). Grill en feminist eller tre. Forskningsdagene; 2006-09-27.
 • Bø, Ingerid (2004). Parenthood: Troubling gender identities. 2004-05-24 - 2004-05-28.
 • Bø, Ingerid (2004). Towards egalitarian couple relationships: Why is the process so slow?. 2004-03-11 - 2004-03-13.
 • Bø, Ingerid (2003). Arbeidsliv og familieliv - tvetydig tale på arbeidsplassen. 2003-03-20 - 2003-03-21.
 • Bø, Ingerid (2003). Egalitarian marriages - the gap between saying and doing. 2003-03-06 - 2003-03-09.
 • Bø, Ingerid (2002). Worklife and familylife. Ambiguous speech at work. 2002-03-07 - 2002-03-10.
 • Bø, Ingerid (1999). Parents and Professionals As Partners - a Theoretical Approach to Guide Practical Work.
 • Bø, Ingerid; Cochran, Moncrieff M.; Collins, Ann (1999). Support for Family Child Care Providers - A Norwegian Study and Some Comments.
 • Bø, Ingerid (1998). Daily transitions between work and family- a study of events, experiences and possibilities for improved interface. "Social representations"a useful concept for this study?.
 • Bø, Ingerid (1998). Understanding of Gender among Students in Teachers' Education.
 • Bø, Ingerid (1998). Invitert innlegg på idéseminar om foreldreengasjement i grunnskolen.