Et profilbilde

Pensjonistavlønning
Knud Knudsen { "honorific-suffix": "Pensjonistavlønning", "fn": "Knud Knudsen", "tel": "Telefon: 51831566", "email": "knud.knudsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom EOJ 316

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Colbjørnsen, Tom; Knudsen, Knud (2018). On the way. Men's and women's managerial careers in Norway. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 59. Hefte 2. s. 131-156. DOI: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-01.
 • Jensen, Maria Therese; Knudsen, Knud (2017). A two-wave cross-lagged study of business travel, work–family conflict, emotional exhaustion, and psychological health complaints. European Journal of Work and Organizational Psychology. ISSN 1359-432X. Volum 26. Hefte 1. s. 30-41. DOI: 10.1080/1359432X.2016.1197206.
 • Knudsen, Knud (2016). Good grandfathers have a partner. I: Grandfathers : global perspectives. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-56337-8. s. 165-181.
 • Knudsen, Knud (2014). Uforanderlige? : alternative forklaringer på lederes vedvarende rollekonflikter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 17. Hefte 2. s. 40-52.
 • Knudsen, Knud; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Karlsen, Jan Erik (2014). Aldri fred å få? – Rollekonflikter midt i lederlivet. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volum 22. Hefte 01. s. 28-51.
 • Knudsen, Knud (2012). European grandparents' solicitude: Why older men can be relatively good grandfathers. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. Volum 55. Hefte 3. s. 231-250. DOI: 10.1177/0001699312447962.
 • Storm, Marianne; Hausken, Kjell; Knudsen, Knud (2011). Inpatient service providers' perspectives on service user involvement in Norwegian community mental health centres. International Journal of Social Psychiatry. ISSN 0020-7640. Volum 57. Hefte 6. s. 551-563. DOI: 10.1177/0020764010371270.
 • Storm, Marianne; Knudsen, Knud; Davidson, Larry; Hausken, Kjell; Johannessen, Jan Olav (2011). 'Service user involvement in practice?: The evaluation of an intervention program for service providers and inpatients in Norwegian Community Mental Health Centers. Psychosis. ISSN 1752-2439. Volum 3. Hefte 1. s. 29-40. DOI: 10.1080/17522439.2010.501521.
 • Tharaldsen, Jorunn Elise; Knudsen, Knud; Næss, Sturle (2011). Monitoring integration and measuring progress. I: A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1127-2. s. 177-195.
 • Knudsen, Knud (2010). Can large-scale cultural events lead to cultural scepticism? : tracing unintended consequences of Stavanger2008 - European capital of culture. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. Volum 13. Hefte 1. s. 44-58.
 • Knudsen, Knud; Antwi, Mary Phyllis (2010). Large-scale programs and medical literacy: beliefs about AIDS in Ghana. Global Health Promotion. ISSN 1757-9759. Volum 17. Hefte 3. s. 35-43. DOI: 10.1177/1757975910375168.
 • Storm, Marianne; Hausken, Kjell; Knudsen, Knud (2010). Inpatient service providers' perspectives on service user involvement in Norwegian Community Mental Health Centers. International Journal of Social Psychiatry. ISSN 0020-7640. DOI: 10.1177/0020764010371270.
 • Tharaldsen, Jorunn-Elise; Mearns, Kathryn; Knudsen, Knud (2010). Perspectives on safety: The impact of group membership, work factors and trust on safety performance in UK and Norwegian drilling company employees. Safety Science. ISSN 0925-7535. Volum 48. Hefte 8. s. 1062-1072. DOI: 10.1016/j.ssci.2009.06.003.
 • Knudsen, Knud (2009). Striking a different balance; Male and female managers¿ work-family conflict in a Scandinavian context. Gender, Work & Organization. ISSN 0968-6673. Volum 24. Hefte 4. s. 252-269.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (2009). Gender empowerment, economic development and spouses' : housework in thirty-four countries. I: The International Social Survey Programme 1984-2009 Charting the Globe Edited by Max Haller, Roger Jowell, Tom W Smith. Routledge. ISBN 9780415491921. s. 378-394.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (2009). Shared or separate? Money management and changing norms of gender equality among Norwegian couples. Community, Work and Family. ISSN 1366-8803. Volum 12. Hefte 1.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E (2008). 'National Context and Spouses' Housework in 34 Countries. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. Volum 24. Hefte 1. s. 97-113. DOI: 10.1093/esr/jcm037.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E (2008). National context and spouses housework in 34 countries. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. Volum 24. Hefte 1. s. 97-113. DOI: 10.1093/esr/jcm037.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E (2007). Må husarbeidet avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner?. I: Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget. ISBN 9788245005455. s. 141-161.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (2007). Må husarbeid avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner?. I: MAKT, MENING OG STRUKTUR. FAGBOKFORLAGET.
 • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud (2006). Likestilling og husarbeid: Norden i komparativt perspepektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 2. s. 163-192.
 • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne (2006). Bedriftsvelferd på frammarsj: løsning eller problem?. I: Velferdspolitiske utfordringer. Abstrakt forlag. s. 167-191.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (2006). Gender Equality and Housework: The Nordic Countries in a Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 47. Hefte 2. s. 163-191.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (2006). Likestilling og husarbeid: Norden i komparativt perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 47. Hefte 2.
 • Knudsen, Knud (2005). Håp for klasseanalysen?. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volum 4. Hefte Årg. 35, nr 4. s. 31-49.
 • Knudsen, Knud (2005). Sosiologisk grep på dyaden par-analyse med Structural Equation Modeling (SEM). Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Hefte Årg. 13, nr 2. s. 133-156.
 • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne (2005). Frynsegoder i en ny tid. I: Hvordan kan frynsegoder bli belønning?. Cappelen Damm Akademisk. s. 13-25.
 • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne (2005). Nese for frynser?. I: Hvordan kan frynsegoder bli belønning?. Cappelen Damm Akademisk. s. 75-93.
 • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne (2005). Skal, skal ikke? Utfordringer og dilemmaer ved frynsegoder. I: Hvordan kan frynsegoder bli belønning?. Cappelen Damm Akademisk. s. 151-173.
 • Knudsen, Knud (2004). Emile Durkheim's analysis og suicide in Europe (Chapter in Russian). I: Theory and Methods in the Social Sciences (Social Science Textbook in Russian). Columbia University Press.
 • Knudsen, Knud (2004). Hege Skjeie og Marit Teigen: Menn i mellom. Mannsdominansog likestillingspolitikk. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Hefte 45. s. 593-596.
 • Knudsen, Knud (2004). Sosial kapital i velferdssamfunnet: Den skandinaviske modell i komparativt perspektiv Oppslag til et forskningsprosjekt. I: Sosial kapital. Innstilling til NFR fra utredningsgruppe ledet av Bjørn Hvinden.
 • Knudsen, Knud (2004). Sosial klasse, nasjonal kontekst og normdanning. ?.
 • Knudsen, Knud (2004). Ulikhetsbilder i endring persiperte og legitime forskjeller i en ny tid Images og inequality: percieved and legitimate differences in a new era. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volum 12. Hefte Årg. 12, nr 1. s. 25-50.
 • Knudsen, Knud (2002). Durkheim's Suicide Hypothesis. I: Theory and methods in the social sciences. Columbia University Press. s. 215-235.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E (2001). Kontant evaluering. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. Volum 4. Hefte 2. s. 252-258.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E (2001). National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers'Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. Volum 44. Hefte 1. s. 67-79.
 • Knudsen, Knud (2001). Akseptable forskjeller: Meninger om lønnsulikhet. ?. Volum 18. s. 215-223.
 • Knudsen, Knud (2001). Hvor stor bør ulikheten være? Norske meninger om legitim lønn 1992-1999. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 42. Hefte 4. s. 507-536.
 • Knudsen, Knud (2001). Samspill i paret: Tilfredshet med livet for ektefeller på norske gårdsbruk. Sociologisk forskning. ISSN 0038-0342. Hefte 2. s. 67-90.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (2001). Kontant evaluering. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. Volum 4. Hefte 2. s. 252-258.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (2001). National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers'Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. Volum 44. Hefte 1. s. 67-79.
 • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud (1999). Reactions to Global Processes of Change Attitudes toward Gender Roles and Marriage in Modern Nations. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. Volum 18. s. 161-195.
 • Knudsen, Knud; Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne (1999). Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. I: Omsorgens forvitring. Fagbokforlaget. s. 79-99.
 • Knudsen, Knud; Melberg, Kjersti (1999). Livet i par: Subjektiv livskvalitet for henne og han på gården. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volum 7. Hefte 2. s. 91-112.
 • Knudsen, Knud; Ugelvik Larsen, Stein (1999). Durkheims selvmordshypotese. I: Teori og metode i samfunnsfaga. Det Norske Samlaget. s. 179-187.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (1999). Reactions to Global processes of change: Attitudes toward gender roles and marriage in modern nations. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. Volum 18. s. 161-196.
 • Knudsen, Knud; Nilsen, Ann (1998). Tallenes talende tavshed. Måleproblemer i surveyundersøkelser. Bokomtale. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volum 4. Hefte 6.
 • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud (1997). Norsk Sosiologi: Fortid og framtid. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Hefte 1. s. 95-102.
 • Knudsen, Knud (1997). Norsk sosiologi: Fortid og framtid. ?.
 • Knudsen, Knud (1997). Om verdien av samfunnsforskning: Samfunnsforskningens betydning. I: Strateginotat for samfunnsvitenskapelig forskning. Norges forskningsråd, Oslo. s. 3-10.
 • Knudsen, Knud (1997). Scandinavian Neighbours with Difterent Character? Attitudes Toward Immigrants and national Identity in Norway and Sweden. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. Volum 40. Hefte 3. s. 223-243.
 • Knudsen, Knud; Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn (1997). National identity and xenophobia. I: Society, university, and world community: essays for Ørjar Øyen. Scandinavian Universit Press. s. 166-192.
 • Knudsen, Knud (1996). Barnet lider av at mor er yrkesaktiv. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volum 3. s. 23-23.
 • Knudsen, Knud (1996). Er ekteskapet som institusjon på vei ut i Skandinavia?. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 3. s. 96-96.
 • Knudsen, Knud (1996). The education-tolerance relationship: Is it really biased by social desirability?. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volum 39. Hefte 4.
 • Knudsen, Knud; Aase, Tor H. (1996). Om å studere fremmedfrykt gjennom survey-øyet. I: Metodiske problemer i forskning om rasisme og fremmedfrykt. Universitetet i Bergen, Norge.
 • Knudsen, Knud (1994). Status og utfordringer for utdanningssosiologien i Norge. En kommentar. I: Norsk forskning om utdanning. Ad Notam Gyldenda. s. 284-290.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1994). Klimaskifte? Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere 1988-1993. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 35. Hefte 3. s. 319-343.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1994). Relative Deprivation and Reactions toward New Immigrants. I: Encounter with Strangers. Lund University Press. s. 32-54.
 • Knudsen, Knud (1992). Eierstruktur og foretaksprestasjoner. Bokomtale i tilknytning til Dr. Phil.disputas: Eva Meyerson. Sociologisk forskning. ISSN 0038-0342. s. 46-49.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1992). Norwegians' attitude toward new immigrants. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. s. 123-140.
 • Knudsen, Knud (1991). Hva var Bergenssosiologien?. I: Kompetanse og kontrovers. Fafo forlag. s. 99-120.
 • Knudsen, Knud (1991). Kön och 'fringe benefits'. Sociologisk forskning. ISSN 0038-0342. s. 61-75.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1991). Lithuania. Living conditions. Fafo forlag. ISBN 8274220730. 172 s.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1991). The Iron Law of Inequality. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. s. 195-213.
 • Knudsen, Knud (1990). Kostnadsfordeling og reformstøtte. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Hefte 31. s. 247-272.
 • Knudsen, Knud (1990). The melting pot of Europe. I: Zuma Nachrichten 27. Zuma - Germany. s. 25-27.
 • Knudsen, Knud (1989). Jan O Jonsson: Utbildning, social reproduktion och skiktning. Recension. Sociologisk forskning. ISSN 0038-0342. Volum 26. Hefte 4. s. 74-77.
 • Knudsen, Knud (1989). Shorter hours, lower retirement age or longer vacations?. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. Volum 32. s. 375-387.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1989). Over grensen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 27-60.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1989). Svart på hvitt. Fafo forlag.
 • Knudsen, Knud (1988). Class Identification in Norway: Explanatory Factors and Life-cycle Differences. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. Volum 31. s. 69-80.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Cobjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn (1987). Klassesamfunnet på hell. Universitetsforlaget.
 • Knudsen, Knud (1987). Kortere arbeidstid, nedsatt pensjonsalder eller lengre ferie? Kapittel i Arbeidstidsutvalgets utredning. I: Arbeidstidsutvalgets utredning NOU 1987: 9B. Universitetsforlaget. s. 147-161.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Cobjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn (1987). Klassesamfunnet på hell. Universitetsforlaget.
 • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund (1984). Samfunnsvitenskapelig årsaksanalyse: En introduksjon til LISREL-systemet. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 25. s. 5-34.
 • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund (1984). Samfunnsvitenskapelig årsaksanalyse: En introduksjon til LISREL-systemet. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 25. s. 5-34.
 • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund (1983). Klasseanalyse og feilklassifisering. ?. s. 3-12.
 • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund (1983). Om standardiserte regresjonskoeffisienter. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 381-388.
 • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom (1982). Stifinnere på ulike stier. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 12-29.
 • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund (1982). Klasse og kultur. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. s. 34-56.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Colbjørnsen, Tom (1982). Klassestruktur og klasseskiller. Universitetsforlaget.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Colbjørnsen, Tom (1982). Stifinnere på ulike stier. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Hefte 3. s. 16-33.
 • Knudsen, Knud (1982). Variasjon og endring. I: Lærepakke fra "Nordisk database for regionale tidsserier (NDRT)". Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). s. 52-63.
 • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom (1982). Stifinnere på ulike stier. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 12-29.
 • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund (1982). Klasse og kultur. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. s. 34-56.
 • Knudsen, Knud (1980). Ulikhet i grunnskolen. Universitetsforlaget. 423 s.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1980). Kjønnsforskjeller eller skjønnsforskjeller?. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 32-39.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1980). Ressurser og levekår for aktive yrkestakere. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Hefte 1. s. 3-19.
 • Knudsen, Knud (1980). Samfunnets utbytte av utdanningssystemet. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volum 10. Hefte 3. s. 3-18.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1980). Kjønnsforskjeller eller skjønnsforskjeller?. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 32-39.
 • Knudsen, Knud; Ulset, Svein (1980). Voksenopplæring: Organisasjonene og loven. Norsk voksenpedagogisk institutt.
 • Knudsen, Knud; Skaalvik, Einar (1978). Deltakelse i voksenopplæring. Norsk voksenpedagogisk institutt.
 • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund (1976). Utdanning og ulikhet. Universitetsforlaget.
 • Knudsen, Knud; Øyen, Else (1976). Utdanning. I: Sosiologi og ulikhet: en innføringsbok. Universitetsforlaget. s. 62-73.
 • Knudsen, Knud (1975). Accident risk in middle age years and in old age. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. Volum 18. s. 62-75.
 • Knudsen, Knud (1975). Age and sex in human societies: A biosocial perspective. Book Review. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. Volum 18. s. 281-282.
 • Knudsen, Knud (1975). Virkninger av barnas trafikklubb. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 16. s. 250-264.
 • knudsen, knud (1973). Sosial rolle og ulykkesrisiko. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 14. s. 161-178.
 • Knudsen, Knud; Ryen, Anne (2005). Anne Ryen og Knud Knudsen (eds): Hvordan kan frynsegoder bli belønning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-23566-9. 176 s.
 • Knudsen, Knud; Ryen, Anne (2005). Hvordan kan frynsegoder bli belønning?. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8202235669. 176 s.
 • Aasland, Aadne; Knudsen, Knud; Kutsar, Dagmar; Trapenciere, Ilze (1997). The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges. Fafo. ISBN 82-7422-196-6. 180 s.
 • Knudsen, Knud (1996). Lithuania: Living conditions in a periode of transition.
 • Knudsen, Knud (1996). Samfunnsforskningens betydning. Notat. Norges forskningsråd.
 • Knudsen, Knud; Aamodt, Per Olaf; Sorensen, Aage (1993). Endringer i den sosiale rekruttering til høyere utdanning. KUF. 26 s.
 • Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hernes, Gudmund; Knudsen, Knud (1987). Klassesamfunnet på hell. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-18472-2. 136 s.
 • Knudsen, Knud; Øyen, Ørjar (1980). Oversettelse til norsk av Donal J. Treiman's internasjonale skala for yrkesprestisje. Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste.
 • Nordhaug, Odd; Knudsen, Knud (1980). Voksenopplæring: Kommunene og loven (Adult Education in Norway: The Act and the Municipalities). NVI/Tapir. ISBN 82-7262-010-3. 144 s.
 • Knudsen, Knud (1979). Ulikhet i grunnskolen. UiB.
 • Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hernes, Gudmund; Knudsen, Knud (2018). Klassesamfunnet – fortsatt på hell?.
 • Knudsen, Knud (2011). Anvendt lykkeforskning.
 • Knudsen, Knud (2011). BLIR VI RAUSERE AV MER KULTUR?.
 • Knudsen, Knud (2011). DULLER VELFERDSSTATEN FOR MYE MED KVINNENE?.
 • Knudsen, Knud (2011). Does an Open Port Widen People’s Minds?.
 • Knudsen, Knud (2011). EN SOSIOLOG MED AMBISJONER Jubileumsforelesning i anledning Gudmund Hernes 70 år. Fafo; 2011-03-25.
 • Knudsen, Knud (2011). HELT OK MED LAVERE VEKST.
 • Knudsen, Knud (2011). NOK KVINNELIGE LEDERE?.
 • Knudsen, Knud (2011). TRAGEDIEN, LÆRDOMMEN OG FRAMTIDEN.
 • Knudsen, Knud (2011). Videregående opplæring for (nesten) alle.
 • Knudsen, Knud (2010). FRITT TOLKET DISKUSJON.
 • Knudsen, Knud (2010). Modern medicine conquers witchcraft. [Avis]; 2010-03-27.
 • Knudsen, Knud (2010). UTFORDRINGER FOR UTDANNINGSFORSKNINGEN Foreberedt innlegg/kommentar UTDANNIN2020: FORSKERSEMINAR. 2010-10-13.
 • Salvanes, Kjell G.; Knudsen, Knud (2010). Samfunnsvitere må bruke tall. Samtidig som Norge kanskje har verdens beste registerdata, er store deler av samfunnsvitenskapen fortolkningsbasert. En sosiolog og en samfunnsøkonom drøfter fenomenet.
 • Knudsen, Knud (2009). HVA ER EN ROLLEKONFLIKT?. [Avis]; 2009-10-31.
 • Knudsen, Knud (2009). Kvinnelige ledere takler jobb/hjem- best Kvinnelige ledere takler jobb/hjem- best. [Avis]; 2009-03-24.
 • Knudsen, Knud (2009). Kvinnelige ledere takler jobb/hjem-konflikten best. [Avis]; 2009-03-23.
 • Knudsen, Knud (2009). Ottar Hellevik: Jakten på den norske lykken.
 • Knudsen, Knud (2008). Bringing Macro- and Micro-level Mechanisms together; National Context and Spouses' Housework in 34 Countries. 2008-02-28.
 • Knudsen, Knud (2007). A delicate balance; Why female managers have less - and more - work-family conflict than male managers. 2007-11-14.
 • Knudsen, Knud (2007). Housework in Latin America. [Radio]; 2007-10-31.
 • Knudsen, Knud (2007). JENTENE KNUSER GUTTA INTERVJU I VG MED UTGANGSPUNKT I ESR ARTIKKEL OG OPPSLAG I UNIVERS. [Avis]; 2007-11-23.
 • Knudsen, Knud (2007). KVINNER GJØR MER I HEIMEN. [Radio]; 2007-11-23.
 • Knudsen, Knud (2007). MENN BØR GJØRE MER. [Avis]; 2007-11-26.
 • Knudsen, Knud (2007). Mexicanos... con escoba y aspiradora. [Avis]; 2007-10-31.
 • Knudsen, Knud (2007). Official: the French do less housework than anyone else. [Avis]; 2007-10-14.
 • Knudsen, Knud (2007). Politicising Parenthood in Scandinavia.
 • Knudsen, Knud (2007). Politicising parenthood in Scandinavia. Gender relations in welfare states.
 • Næss, Sturle; Knudsen, Knud (2006). Quantitative Applications in the Social Sciences. NUFU; 2006-10-09 - 2006-10-13.
 • Knudsen, Knud (2006). ETIKK OG STATISTIKK. 2006-09-20 - 2006-09-30.
 • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne (2006). KJØNN OG LØNN; HVA VET VI OM FRYNSEGODER?. 2006-11-10.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (2006). Gender Equality and Housework: The Nordic Countries in a Comparative Perspective. 2006-07-23 - 2006-07-29.
 • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud (2006). Gender and Equality in Housework:the Nordic Countries in a Comparative Perspective.
 • Knudsen, Knud (2005). I EN KLASSE FOR SEG NORGE ER ET KLASSEDELT SAMFUNN. DET MENER NI AV TI NORDMENN. [Radio]; 2005-12-31.
 • Knudsen, Knud (2005). LIKHETSVERDIER I ENDRING. [Radio]; 2005-10-15.
 • Knudsen, Knud (2005). Menn kaprer godene. [Avis]; 2005-01-29.
 • Knudsen, Knud (2005). Norske egalitære normer i endring. 2005-02-04.
 • Knudsen, Knud (2005). Sammen om livet? Ektefellers subjektive livskvalitet på gård. 2005-01-25 - 2005-01-26.
 • Knudsen, Knud (2004). Adjø solidaritet?. [Avis]; 2004-11-09.
 • Knudsen, Knud (2004). Between sharing and individualisation - ghanging norms ofgender equality among norwefian couples?. 2004-10-28.
 • Knudsen, Knud (2004). Den norske levekårstradisjonen; Utfordringer ved analyse av barns og unges levekår (med Kjersti Melberg, RF) The Norwegian Level of Living Tradition; Challenges linked to studying well-being of childeren and young people. 2004-05-10 - 2004-05-11.
 • Knudsen, Knud (2004). Folk godtar økte forskjeller. [Avis]; 2004-10-26.
 • Knudsen, Knud (2004). Forskning om ulikhet i skolen ble ikke fulgt opp. [Avis]; 2004-04-17.
 • Knudsen, Knud (2004). Har det blitt mer eller mindre likhet? Likhetsnormer under press. 2004-10-25.
 • Knudsen, Knud (2004). Hennes og hans liv på gården. Tilpasning for tradisjonelle og utradisjonelle par: Forskjeller og likheter. 2004-03-16 - 2004-03-17.
 • Knudsen, Knud (2004). Ikke like stolte av Norge? Issp-undersøkelse om nasjonal identitet i 1995 og 2003. [Avis]; 2004-12-15.
 • Knudsen, Knud (2004). Is it really worth the efforts? Gender Differences in exit from Managerial Positions. 2003-04-25 - 2004-04-25.
 • Knudsen, Knud (2004). Nordmenn vender seg til mer ulikhet. [Avis]; 2004-04-15.
 • Knudsen, Knud (2004). Norsk ulikhet i endring. [Avis]; 2004-12-20.
 • Knudsen, Knud (2004). Vi godtek stadig større økonomiske forskjellar. [Avis]; 2004-04-15.
 • Knudsen, Knud (2004). Økt faktisk ulikhet gir aksept for store forskjeller. [Avis]; 2004-04-15.
 • Knudsen, Knud (2002). Folkesjelen på tvers: Kryssnasjonale surveys i analyse av holdningsdanning. 2002-01-24 - 2002-01-25.
 • Knudsen, Knud (2002). Forskning og evaluering av tiltak på politisk aktuelle og omstridte tema. 2002-04-17.
 • Knudsen, Knud (2002). Living together on the Norwegian farm: Reciprocal influences of life satisfaction between spouses in traditional marriage. 2002-04-15.
 • Knudsen, Knud (2001). Forskjellene øker, men bryr noen seg lenger? Ulikhetsbilder og holdninger til omfordeling det siste tiåret. 2001-04-02.
 • Knudsen, Knud (2001). Hovedoppslag i Dagbladet. Intervju: "Folk vil ha store forskjeller", med bakgrunn i eget prosjekt/Tsf-artikkel om holdninger til økonomisk ulikhet. [Radio]; 2001-12-21.
 • Knudsen, Knud (2001). Images of inequality and attitudes on redistribution. 2001-06-03.
 • Knudsen, Knud (2001). Opposisjon (Førsteopponent), Toril Aalberg: "Comparative Public Opinion on Distributive Justice: Ideals, Perceptions and Policy Attitudes". NTNU, Trondheim; 2001-10-12.
 • Knudsen, Knud (2001). Opposisjon Dr.gradsavhandling (Førsteopponent), Jan-Pål Brekke: Velkommen og farvel?. Universitetet i Oslo; 2001-09-08.
 • Knudsen, Knud; Melberg, Kjersti (1999). Bondekvinne bondemann: Ulike par i samme spann?.
 • Knudsen, Knud; Wærness, Kari (1999). Reactions to global processes of change: Attitudes towards gender roles and marriage around the world.
 • Knudsen, Knud (1998). Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere.
 • Knudsen, Knud (1998). Om å studere fremmedfrykt gjennom survey-øyet.
 • Knudsen, Knud (1998). Scandinavian Neighbours- similar but different?.