Et profilbilde

Timelønnet førsteamanuensis
Anders Magne Andersen { "honorific-suffix": "Timelønnet førsteamanuensis", "fn": "Anders Magne Andersen", "tel": "Telefon: 51831461", "email": "anders.m.andersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-263

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Andersen, Anders M. (2010). Høgt og lågt i Wergelands poesi og poetikk. I: Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-011-6. s. 190-200.
 • Andersen, Anders M. (2008). Etterord. I: Dikt i samling 1966- 1999. Gyldendal.
 • Andersen, Anders M. (2008). Europearen Kielland. I: Kielland i Europa. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006544. s. 219-228.
 • Andersen, Anders M. (2007). Rapport om forsking i romanteori. I: 18.06.46 Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen. Høgskolen i Bergen. s. 120-128.
 • Andersen, Anders M. (2007). Sonettmodernisme om Olav H. Hauge og sonetten. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 158-176.
 • Andersen, Anders M. (2005). Jens Tvedt 1857 - 1935: Omgrepet Heimstaddikting i norsk litteraturhistorie. I: Forfatterportrett. Stavangerbokens venner.
 • Andersen, Anders M. (2000). Garman & Worse - Verre og moderne roman. I: Det Norske Videnskaps-Akademi II.Hist.-Filos.Klasse Skrifter Ny Serie No.23. Det Norske Videnskaps-Akademi. s. 31-56.
 • Andersen, Anders M. (1999). Garman&Worse-klassisk og moderne. I: Tidvise Skrifter. Å lese Kielland: Rapport frå eit jubileumsår. Høgskolen i Stavanger. s. 47-79.
 • Andersen, Anders M. (1998). Om Engvald Bakkans romanar. ?. s. 13-18.
 • Andersen, Anders M. (1998). Samtale med Engvald Bakkan i 1980. ?. s. 11-12.
 • Kjærheim, K.; Haldorsen, T.; Andersen, A.; Mykletun, R.; Aasland, O.G. (1997). Work related stress,coping resources and heavy drinking in the restaurant business. ?. Volum 11. s. 6-16.
 • Andersen, Anders M. (1996). Om romanen. I: Nordisk filologi; Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n. Høgskolen i Stavanger. s. 9-13.
 • Andersen, Anders M. (1996). Stavangerhistorie og klassisk komedie. I: Maktå på Straen.
 • Andersen, Anders Magne (2015). Roman Teori Uppdal : studiar i Kristofer Uppdals romankunst 1. Wigestrand Forlag AS. ISBN 9788281401969. 128 s.
 • Andersen, Anders M. (2008). Litteratur i Stavanger.
 • Andersen, Anders M. (red.); Gujord, Heming (red.) (1999). Å lesa Kielland: Rapport fra eit jubileums år. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-111-4. 162 s.
 • Andersen, Anders M. (2008). Eg etterlyser kritikk.
 • Andersen, Anders M. (2008). Fordøming som kritikk.
 • Andersen, Anders M. (2008). Høgt og lågt i Wergelands poesi og poetikk. 2008-09-26 - 2008-09-28.
 • Andersen, Anders M. (2008). Tor Obrestads lyrikk. Stavanger pedagogiske forening; 2008-01-14.
 • Andersen, Anders M. (2008). Uppdals romanprosa. 2008-12-10 - 2008-12-11.
 • Andersen, Anders M. (2008). Wergeland og 17.mai.
 • Andersen, Anders M. (2008). Wergeland og venstresida.
 • Andersen, Anders M. (2008). Wergelands dikting og tenking. Johannesdagene; 2008-11-08.
 • Andersen, Anders M. (2008). Wergelands metafysikk. Åpent filosofisk forum; 2008-11-03.
 • Andersen, Anders M. (2007). Alexander L. Kielland og den europeiske romanen. 2007-04-13 - 2007-04-15.
 • Andersen, Anders M. (2007). Nils Magne Knutsen og Hamsunlandet.
 • Andersen, Anders M. (2007). Obstfelder i musikk, innleiingsforedrag. Studentersamfunnet i Stavanger; 2007-09-16.
 • Andersen, Anders M. (2007). Studiet av Garborg i dag. Time kommune; 2007-03-08.
 • Andersen, Anders M. (2006). Norsk heimstaddikting - eit falsum. Universitetet i Stavnger, Litteraturforum; 2006-11-15.
 • Andersen, Anders M. (2005). Jens Tvedt, litteraturen og litteraturhistoria. 2005-09-13.
 • Andersen, Anders M. (2005). København - bagenom og forud for alt.
 • Andersen, Anders M. (2005). Litteraturen, unionen og unionsoppløysinga. 2005-10-25.
 • Andersen, Anders M. (2005). Sjølvsagt er bokmålet norsk.
 • Andersen, Anders M. (1999). Karsten Roeddar og Knus ikke en elendig i porten.
 • Andersen, Anders M. (1999). Kristofer Uppdal som modernistisk romanforfattar.
 • Andersen, Anders M. (1998). Historie og romankunst.
 • Andersen, Anders M. (1997). Historie og romankunst. Radioprogram om Engvald Bakkans forfatterskap. [Radio]; 1997-08-17.