Et profilbilde

Pensjonert førsteamanuensis
Gerd Randi Abrahamsen { "honorific-suffix": "Pensjonert førsteamanuensis", "fn": "Gerd Randi Abrahamsen", "tel": "Telefon: 51833517", "email": "gerd.abrahamsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom P11 014

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Abrahamsen, Gerd Randi (2018). Up against the wall. International Journal of Infant Observation and Its Applications. ISSN 1369-8036. Volum 21. Hefte 1. s. 33-47. DOI: 10.1080/13698036.2018.1465629.
 • Knaben, Åse Dagmar; Abrahamsen, Gerd Randi (2017). Pedagogiske lederes yrkesstabilitet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 101. Hefte 4. s. 352-363. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-04-07.
 • Abrahamsen, Gerd Randi; Alvestad, Marit; Vassenden, Anders; Thygesen, Janne (2012). Perspektiver på kvalitet i barnehagen :. Barn. ISSN 0800-1669. Volum 30. Hefte 2. s. 7-22.
 • Abrahamsen, Gerd (2010). Vær hos meg - jeg trenger deg! : tilknytning og separasjon mellom barn og foreldre. I: Med hjertet på flere steder : om barn, misjon og flerkulturell oppvekst. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2558-7. s. 325-346.
 • Lie, Terje; Abrahamsen, Gerd (2010). Oppvekst på misjonsorganisasjonenes skoler i utlandet. I: Med hjertet på flere steder : om barn, misjon og flerkulturell oppvekst. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2558-7. s. 263-278.
 • Abrahamsen, Gerd (2009). Det første en blir blind på er øynene - den langsomme prosessen mot en observasjonsbasert veiledning. I: Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01374-9. s. 60-75.
 • Abrahamsen, Gerd (2006). En god start i förskolan - tolerans för tårar vid avsked och tid till det nödvändiga. I: Småbarnspedagogikk. Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Liber AB. s. 64-79.
 • Abrahamsen, Gerd (2006). Samspillsobservasjon som dokumentasjon på barnehagens indre liv. I: Rom for medvirkning- en utfordring for barnehagen. Universitetet i Stavanger. s. 27-37.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). En god start i barnehagen - toleranse for avskjed i tårer og tid til det nødvendige. I: Å vente på vanndråper. Om småbarns estetiske handlinger og erfaringer med utgangspunkt i forming. Cappelen Damm Akademisk.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). En god start i barnehagen -toleranse for avskjed i tårer og tid til det nødvendige. I: Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. s. 60-75.
 • Abrahamsen, Gerd (2003). Research Issues in Infant Observation - Experiences from a Workshop. ?. Volum 5. Hefte 3. s. 104-106.
 • Abrahamsen, Gerd (2002). Samspill mellom barn og voksne med fokus på det emosjonelle perspektiv. I: Det lille barnet og de store muligheter. Barnet i samspill med sine omgivelser. Sørlandet kompetansesenter. s. 12-20.
 • Abrahamsen, Gerd (2002). Samspillobservasjon - en metode for læring i førskolelærerutdanningen. I: Tidvise skrifter.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Torgeir (1999). De minste blant de små - ser vi dem?- forstår vi dem?. I: 0-6 Utfordringer og muligheter i barnehagen. Pedagogisk Forum. s. 49-70.
 • Abrahamsen, Gerd (1996). Tidlig samspill og speiling. En introduksjon til Winnicotts tenkning om den begynnende selvutvikling. ?. Volum 2.
 • Abrahamsen, Gerd; Sommerseth, Rita (1991). Spedbarnsobservasjon. En presentasjon. ?. Volum 13. Hefte 01.feb. s. 119-133.
 • Abrahamsen, Gerd Randi (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023427. 187 s.
 • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi (2011). Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. International Reserach Institute of Stavanger - IRIS rapport 2011-029. 176 s.
 • Lie, Terje; Abrahamsen, Gerd (2009). Oppvekst og skolegang i utlandet. Spørreundersøkelse om oppvekst i utlandet, med vekt på skolegang i regi av Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). IRIS, Stavanger. ISBN 9788249006502. 141 s.
 • Abrahamsen, Gerd; Sutterud, Kari (2007). Observasjonsbasert veiledning 2005-2006 Et kvalitetssikringsprosjekt for 5 barnehager i Stavanger kommune. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger. 8 s.
 • Abrahamsen, Gerd (2006). En levande blick. Samspelsobservation som metod för lärande. Studentlitteratur. ISBN 9144046308. 195 s.
 • Abrahamsen, Gerd (2006). Pedbarnsobservasjon 2004-2005. 1-årig tverrfaglig observasjonsseminar med fokus på fordypninmg og refleksjon rundt tidlige samspillsfenomen med overføringsverdi til klinisk praksis. Universitetet i Stavanger. 16 s.
 • Abrahamsen, Gerd (2004). Et levende blikk. Samspillobservasjon som metode for læring. Universitetsforlaget. ISBN 8215005438. 176 s.
 • Abrahamsen, Gerd; ukjent-for-m004645, ukjent-for-m004645; Junge, June (2001). Internasjonalt studentsamarbeid på Internett -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Stavanger og U iversitetet i Jyväskylä. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 15 s.
 • Junge, June; Alvestad, Aase M.; Abrahamsen, Gerd (2001). Internasjonalt studentsamarbeid. Et pilotprosjekt ved førskolelærerstudiet ved Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Jyväskylä. HIS, avdeling for Lærerutdanning. 10 s.
 • Abrahamsen, Gerd (1999). Det nödvändiga samspelet. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00707-8. 223 s.
 • Abrahamsen, Gerd (1999). Det nødvendige samspill. Hans Reitzels Forlag. ISBN 87-412-2768-9. 217 s.
 • Abrahamsen, Gerd; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Eskildsen, Odd; Urheim, Ivar (1998). Roller og relasjoner i familiebarnehagen. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-060-6. 200 s.
 • Abrahamsen, Gerd Randi (2019). Tilknyningsbaserte barnehage - hva er det?. Norges Handelshøyskole/NHH; 2019-12-09.
 • Abrahamsen, Gerd Randi (2019). When the eye begins to see and the ear begins to hear. Teaching infant observation at university Level.. NFPP; 2019-09-05 - 2019-09-07.
 • Abrahamsen, Gerd Randi (2018). Hva innebærer tiknytningsbaserte barnehager?. NHH; 2018-01-04.
 • Abrahamsen, Gerd Randi (2017). Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. 2017-01-11.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2015). Who am I. Fylkesmannen i Rogaland; 2015-11-28 - 2015-11-29.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2014). Identities And Relationships Among New Preschool Teachers And Assistants, The Impact This May Have On The Learning Culture In Kindergartens. EERA; 2014-09-01 - 2014-09-05.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2013). Anerkjennelsens betydning for profesjonell utvikling og identitet. IGIS v/Brit Hanssen og Inger Benny Espedal Tungland; 2013-04-10.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2013). Hvem er jeg? En intervju studie. Institutt for Barnehagelærerutdanning;
 • Abrahamsen, Gerd Randi (2012). Blir omsorgen borte i barnehagen?. Dronning Mauds Minne Høgskolen; 2012-05-31 - 2012-06-01.
 • Abrahamsen, Gerd Randi (2012). De yngste barna i barnehagen - en utfordring for organisering og struktur. Utdanningsforbundet; 2012-03-29.
 • Abrahamsen, Gerd Randi; Espedal Tungland, Inger Benny (2012). Roles and realtionships among new preschool teachers and assistants and the impact it has on the learning culture in preschool. Tallinn University; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi (2012). Roles and relationships among new preschool teachers and assistants and the impact it has on the learning culture in preschool. Tallinn university,NQT-Come,Innote,Osaava Verme, Nordplus; 2012-06-09 - 2012-06-11.
 • Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi (2011). Kvalitet i barnehagen - presentasjon av en studie. Institutt for førskolelærerutdanning, programområdet LiB; 2011-03-22.
 • Abrahamsen, Gerd (2009). De yngste barnehagebarna. 2009-10-16.
 • Abrahamsen, Gerd (2009). Det tidlige og gjensidige samspill. 2009-03-27.
 • Abrahamsen, Gerd (2009). Fundamental values for toddlers in day care centres - a Norwegian perspective.
 • Abrahamsen, Gerd (2009). Relasjoner og samspill mellom de yngste barna og de voksne i barnehagen. 2009-02-06.
 • Abrahamsen, Gerd (2009). Samspillsobservasjon og forståelse av samspill. 2009-12-01.
 • Abrahamsen, Gerd (2009). Tilknytningens betydning i relasjonen mellom barn og voksne. 2009-10-09.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria (2009). Gode barnehager er bra - også for de yngste.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika (2009). Gode barnehager er bra ? også for de små.
 • Abrahamsen, Gerd (2008). Et levende blikk. Dronning Mauds Minne Høgskole; 2008-10-15.
 • Abrahamsen, Gerd (2008). Med et levende blikk. [Avis]; 2008-11-18.
 • Abrahamsen, Gerd (2008). Møte med Gerd Abrahamsen. [Avis]; 2008-03-07.
 • Abrahamsen, Gerd (2008). Observasjon og forståelse av samspill mellom små barn og voksne. 2008-11-14.
 • Abrahamsen, Gerd (2008). Samspillsobservasjon som metode for læring og utforskning for studenter i førskolelærerutdanningen. FEI, DMMH, Trondheim; 2008-12-12.
 • Abrahamsen, Gerd (2008). Tidlig samspill mellom barn og voksne. Trondheim kommune; 2008-10-15.
 • Abrahamsen, Gerd (2008). Ways of seeing, ways of understanding - Joys and sorrows of teaching relational observation at university leve. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Abrahamsen, Gerd (2008). Å se både innover og utover - spedbarnsobservasjon og den kliniske pedagogiske læringskultur. 2008-05-22 - 2008-05-23.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Aha-opplevelser i hverdagen. [Avis]; 2007-01-05.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). De små barna i barnehagen. Regionalt kompetanseutviklingskontor for Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy; 2007-10-17 - 2007-10-18.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Det første en blir blind på er øynene Den langsomme prosessen mot en en observasjonsbasert veiledning. 2007-08-29 - 2007-08-31.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Hva er spedbarnsobservasjon? Undervisning og kompetanseheving i observasjon av barn under tre år. Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling. Universitetssykehuset i Stavanger; 2007-10-26 - 2007-12-03.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Kvalitetssikring for nyansatte i barnehagen. Bekketunet barnehage, Stavanger; 2007-11-26 - 2007-11-28.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Observasjon - en mulighet for læring av erfaring.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Observasjonsbasert veiledning Kvalitetssikring av samspillet mellom barn og voksne i barnehagen. Nord-Østerdal; 2007-10-01 - 2007-10-02.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Observasjonsbasert veiledning og profesjonsutdanning. Høgskolen i Lillehammer; 2007-12-10.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Samspillskvalitet for de yngste i barnehagen. Ringerike kommune; 2007-09-05.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Småbarnsobservasjon. Universitetet i Bergen; 2007-04-26 - 2007-04-27.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Småbarnspedagogikk. Stokka barnehage, Stavanger; 2007-11-14.
 • Abrahamsen, Gerd (2007). Voksenrollen i barnehagen. Nordfjordregionen; 2007-10-07 - 2007-10-09.
 • Abrahamsen, Gerd (2006). Den ädla konsten att bara vara. [Avis]; 2006-05-31.
 • Abrahamsen, Gerd (2006). Et levende blikk. 2006-04-03.
 • Abrahamsen, Gerd (2006). Relasjonskompetanse. Asker kommune; 2006-11-13 - 2006-11-16.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). En god start i barnehagen - toleranse for tårer og tid til det nødvendige. 2005-03-31 - 2005-04-01.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). En ny observasjonspraksis Del II.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). En ny observasjonspraksis. Del I.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). Et levende blikk - observasjon som metode. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). Førskolelærerens levende blikk. Dronning Mauds Minne, Trondheim; 2005-01-26.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). Holding the child in mind. Universitetet i Jyväskylä, Finland; 2005-11-14 - 2005-11-17.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). Observasjon som en emosjonell læreprosess. 2005-03-10 - 2005-03-12.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). Samspill. 2005-06-06.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). Selvutvikling gjennom relasjoner. 2005-11-09 - 2005-11-11.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). Små barns relasjonsutvikling sett i et objektrelasjonsteoretisk perspektiv. Høgskolen Stord/Haugesund; 2005-10-04 - 2005-10-05.
 • Abrahamsen, Gerd (2005). Utfordringer i tidlig samspill. Følelsenes betydning for vekst og utvikling. 2005-10-10.
 • Abrahamsen, Gerd (2004). Berit Baes "pedagogiske antropologi". 2004-10-26 - 2004-12-20.
 • Abrahamsen, Gerd (2004). Det tidlige samspillet sett i et forbyggende perspektiv. Høgskolen Stord/Haugesund.; 2004-04-01.
 • Abrahamsen, Gerd (2004). Et nødvendig samspill?. Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning.; 2004-02-04.
 • Abrahamsen, Gerd (2004). Problematferd eller samspillvansker?. 2004-08-12 - 2004-08-13.
 • Abrahamsen, Gerd (2004). Spedbarnsobservasjon. Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Regionsenter Vest.; 2004-06-21 - 2004-12-13.
 • Abrahamsen, Gerd (2002). Kom skal vi heller finne på noe morsomt! - små barns gråt og de voksnes reaksjoner.
 • Abrahamsen, Gerd (2002). Samspill mellom voksne og barn med fokus på det emosjonelle aspekt. 2002-05-22 - 2002-05-24.
 • Abrahamsen, Gerd (2000). Samspill, samspill alltid samspill.
 • Abrahamsen, Gerd (2000). Titt-tei lekens mange forkledninger i klinisk pedagogisk behandling.
 • Abrahamsen, Gerd; Berget, Kari (2000). Det nødvendige samspillet.
 • Abrahamsen, Gerd; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2000). Kvalitetsperspektiv på familiebarnehagen.
 • Abrahamsen, Gerd; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Berget, Kari (2000). Kvalitetsperspektiv på familiebarnehagen.
 • Abrahamsen, Gerd (1999). Det nære samspill.
 • Abrahamsen, Gerd (1999). Spedbarnsobservasjon som forskningmetode.
 • Abrahamsen, Gerd (1999). The Necessary Interaction: Early interaction between small children and their caregivers and its implications for the capacity to learn.
 • Abrahamsen, Gerd; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (1999). What kind of quality do Family Daycare Homes provide for children under 3?.
 • Abrahamsen, Gerd; Röthle, Monika (1999). Praksisbasert undervisning.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Abrahamsen, Gerd (1999). What kind of quality do Family Day Care Homes provide for children under 3.
 • Abrahamsen, Gerd; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Folcke-Fichtelius, Maria (1998). Sett med forskarens ögon.
 • Abrahamsen, Gerd (1997). Det nödvändiga samspelet.
 • Abrahamsen, Gerd (1996). Tidlig samspill og speiling. En introduksjon til Winnicotts tenkning om den begynnende selvutviklingen.
 • Abrahamsen, Gerd; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (1996). Familiebarnehagen- et studiehefte til bruk for høgskolestudenter.