Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Inger Økland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Inger Økland", "tel": "Telefon: 51831219", "email": "inger.okland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Økland, Inger; Eik-Nes, Sturla (veileder) (2012). Biases in second-trimester ultrasound dating related to prediction models and fetal measurements. NTNU-trykk. ISBN 9788247132616. 146 s.
  • Kaasen, Anne; Aanstad, Kristin Jerve; Pay, Aase Serine Devold; Økland, Inger; Blix, Ellen (2019). Regarding national survey of routines for intrapartum fetal monitoring in Norway.
  • Kaasen, Anne; Blix, Ellen; Pay, Aase Serine Devold; Økland, Inger; Aanstad, Kristin J (2019). Hvordan overvåkes fosterlyden under fødsel i Norge. Fag og forskningsjordmor Lise Gaudernack; 2019-02-28.
  • Kaasen, Anne; Aanstad, Kristin J; Pay, Aase Serine Devold; Økland, Inger; Blix, Ellen (2018). Rutiner for fosterovervåking under fødselen. Norsk Perinatalmedisinsk Forening; 2018-11-07 - 2018-11-09.
  • Eggebø, Torbjørn Moe; Klefstad, Olav-Andre; Økland, Inger; Gjessing, Håkon K. (2016). Prenatal detection of macrosomia in pregnancies past term. ISUOG; 2016-09-25 - 2016-09-28.
  • Eggebø, Torbjørn Moe; Klefstad, Olav-Andre; Økland, Inger; Gjessing, Håkon K. (2016). Prenatal detection of macrosomia in pregnancies past term.
  • Økland, Inger (2012). Disputas: Feilkilder ved ultralydbasert terminbestemmelse.
  • Økland, Inger; Gjessing, Håkon K.; Grøttum, Per; Eik-Nes, Sturla (2012). OP32.01: The importance of standardizing pregnancy dating models.