MENY

Janne Lund

Janne Lund er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. Hun forsker på psykiske helseplager blant unge jenter.

Janne Lund. Foto: UiA Janne Lund. Foto: UiA

Studien kretser mest om stress, depressive symptom og slitenhet. Ungdom og psykisk helse er et mye omdiskutert tema i dagens samfunn, det er hyppig oppe i media og det gjennomføres jevnlig kartleggingsundersøkelser der det kommer fram en økning i selvrapporterte plager. Jenter rapporterer mer plager enn gutter og denne studien fokuserer derfor på jentegruppa. Til tross for tilsynelatende god kunnskap og stadig nye tiltak for å forebygge psykiske helseplager, så ser ikke utfordringene til å avta. Det er nødvendig å spørre seg hva det er som foregår og å forsøke å forstå problemet både fra et samfunnsperspektiv og fra perspektivet til dem som opplever dette – altså jentene selv.

Studien består av to deler. I den første delen undersøkes den sosiale gradienten, altså sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykiske helseplager. Dette gjøres gjennom en systematisk litteraturstudie med en narrativ analyse. I den andre delen blir jenter i tiende klasse intervjuet om sin hverdag og om egne eller jevnaldrenes psykiske helseplager. Intervjuene skal blant annet analyseres ved hjelp av Institusjonell Etnografi for å undersøke sammenhenger mellom de psykiske helseplagene og større strukturer i samfunnet.