Et profilbilde

Ekstern
Martin Gjelsvik { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Martin Gjelsvik", "tel": "", "email": "martin.gjelsvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gressgård, Leif Jarle; Gjelsvik, Martin; Leknes, Einar (2016). Forskningsløft Sør-Vest. Et program for fornyelse og omstilling I næringslivet.. International Research Insitute of Stavanger (IRIS). ISBN 9788249008773. 18 s.
 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 s.
 • Gjelsvik, Martin (2012). LYSE teser. International Research Institute of Stavanger. 50 s.
 • Gjelsvik, Martin (2012). Scenarier 2029 - Regioners innovasjonsevne. International Research Institute of Stavanger. 25 s.
 • Blomgren, Atle; Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås (2011). Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011. International Research Institute of Stavanger. 60 s.
 • Gjelsvik, Martin; Blomgren, Atle (2010). The Regional Financial Cluster and its importance for the Offshore Wind Cluster. International Research Institute of Stavanger. 23 s.
 • Gjelsvik, Martin; Berrefjord, Ole; Nødland, Svein Ingve; Blomgren, Atle (2008). Kampen om kompetansen - arbeidsmarkedsscenarier 2020. International Research Institute of Stavanger. 1 s.
 • Gjelsvik, Martin (2007). Innovasjonsledelse: Ledelse av innovasjon og internt entrepenørskap. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0275-1. 286 s.
 • Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle (2007). Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk. International Research Institute of Stavanger. 106 s.
 • Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin (2007). Samspill om innovasjon i petroleumsnæringen. International Research Institute of Stavanger. 50 s.
 • Westnes, Petter; Hatakenaka, Sachi; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard (2007). 2007/093 Kompetanse og aktivitet. En gjennomgang av aktivitetsmidler til barn og ungdom fordelt via særforbundene. International Research Institute of Stavanger. 38 s.
 • Hatakenaka, Sachi; Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard (2006). From "Black Gold" to "Human Gold" - A Comparative study of the Oil and Gas Industry in Stavanger and Aberdeen. Industrial Performance Center. 135 s.
 • Hatakenaka, Sachi; Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard (2006). From Black gold to Human Gold: A comparative case study of the transition from a resource-based to a knowledge economy in Stavanger and Aberdeen. MIT-IPC-06-004. 200 s.
 • Hatakenaka, Sachi; Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard (2006). The Regional Dynamics of Innovation: A comparative study of oil and gas industry development in Stavanger and Aberdeen. International Research Institute of Stavanger.
 • Gjelsvik, Martin (2004). Radikale innovasjoner i etablerte foretak. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0098-1. 252 s.
 • Gjelsvik, Martin (1998). Employment Relations: Determinants and Consequences. Norges Handelshøyskole. 187 s.
 • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin (2018). Why do firms collaborate with local universities?. Ingenio CSIC-UPV; 2018-04-26.
 • Isaksen, Arne; Fløysand, Arnt; Asheim, Bjørn Terje; Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Gjelsvik, Martin; Tveterås, Ragnar; Normann, Roger Henning; Fitjar, Rune Dahl; Jakobsen, Stig-Erik; Herstad, Sverre Johan; Thune, Taran Mari; Iakovleva, Tatiana A (2017). Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille.
 • Tveterås, Ragnar; Asheim, Bjørn Terje; Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin (2016). Forus mellom plan og marked.
 • Gjelsvik, Martin (2015). Universiteter og næringsliv må snakke samme språk.
 • Haus-Reve, Silje; Gjelsvik, Martin (2014). Capabilities for innovation in a globalizing world: to be or not to be in clusters. Centre for Innovation Research, UIS, IRIS; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). Doing it Yourself or Partnering Up? Modes of Innovation and Firms’ Income from New Products in Urban Regions of Norway. University of Sussex; 2013-07-10 - 2013-07-12.
 • Gjelsvik, Martin; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). Expanding the Resource-Based View on Strategy: Blending the Literature on Management and Economic Geography. Universidad de Deusto; 2013-10-10 - 2013-10-11.
 • Gjelsvik, Martin (2012). Scenarier 2029 - Sats på skole framfor eldre.
 • Gjelsvik, Martin (2010). Læring fra Detroit - Detroit var verdens bilhovedstad. Plutselig stod de på bar bakke. Stavanger-regionen lever like ensidig på oljå..
 • Gjelsvik, Martin (2009). UTGÅR - se 2010/348.
 • Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin (2006). Universitetets tredje rolle.