MENY

Disputas om simuleringsverktøy for drift og vedlikehald av vindparkar

Torsdag 30. januar 2020 vil Ole-Erik Vestøl Endrerud disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Han forsvarer avhandlinga Simulation-Based Decision Support for Engineering Assets. An Agent-Based Approach for Operation and Maintenance of Offshore Wind Farms

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Digital Solutions for a Cost-Effective Offshore Wind Energy IndustryTor Hemmingsen, Institutt for maskin, bygg- og materialteknologi.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15. 

Leiar for disputasen er Tor H. Hemmingsen, leiar av Institutt for maskin, bygg- og materialteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Ole-Erik Vestøl Endrerud

Ole-Erik Vestøl Endrerud