MENY

Introkurs i Nvivo

Nvivo er eit program som hjelper deg med å organisere, analysere og visualisere kvalitative data.

Målgruppe: Studentar
Krav til forkunnskap: Ingen
Utstyr: Eigen PC med Nvivo installert
Krever påmelding: Klikk her for å melde deg på
Varigheit: 2 t 45 min
Kursansvarlig: Universitetsbiblioteket

Nvivo er eit godt verktøy når du skal jobbe med store mengder kvalitative data, som til dømes intervju, spørjeundersøkingar, artiklar og data frå sosiale media. Programmet gir deg moglegheit til å jobbe med materialet ditt på ein effektiv og strukturert måte.

Workshopen er tilpassa Nvivo for PC. Det vil likevel vere mogeleg for Mac-brukarar å følgje workshopen


Workshopen vil dekke følgjande områder:

  • Starte eit nytt prosjekt
  • Importere tekst, video/lyd og bilete
  • Nyttige verktøy
  • Grunnleggjande analyse av data
  • Datavisualisering


 

NVivo Logo