MENY

Analyseprosesser ved bruk av NVivo, dataprogram for kvalitativ analyse

PROFRES Interactive workshop 12. mars 2020, kl. 8.30–11.30

Ledet av Marieke Bruin, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Rom: KE A-263, 2. etg i Kjølv Egelands hus

Dataprogrammet NVivo gir muligheter for å støtte opp under den kreative prosessen i kvalitativ analyse. Det gir oversikt over, og skaper orden i, store datamengder, noe som vil kunne bidra til transparens i selve analyseprosessen. Dataprogrammet vil derimot ikke gjøre selve analysen, og utviklingen av analysen er noe som styres av forskeren. Hvordan vil et dataprogram slik som NVivo kunne brukes i en kreativ prosess slik som kvalitativ analyse er?

Med utgangspunkt i konkrete eksempler vil dette forskerverkstedet gi en kort innføring i hvordan et dataprogram for kvalitativ analyse vil kunne være til hjelp i analyseprosessen. Verkstedet tar utgangspunkt i presentasjon av noen konkrete problemstillinger knyttet til bruk av NVivo, og det vil være rom for å diskutere hvordan NVivo vil kunne påvirke analyseprosessen, på både godt og vondt.
OBS! Hovedfokuset ligger på analysen, verkstedet vil ikke gi opplæring i dataprogrammet.

Deltakerne inviteres til å forberede en liten presentasjon som viser konkrete eksempler fra eget analysearbeid, og å forberede noen spørsmål som kan diskuteres i fellesskap. Hvor står en i prosessen, og hva oppleves som utfordrende på akkurat det ståstedet en befinner seg i?

Presentasjon sendes camilla.line@uis.no eller profres@uis.no innen 1. mars.

 

Følgende bok kan være interessant for de som bruker/vurderer å bruke NVivo i analysearbeidet:

Jackson, K. & Bazeley, P. (2019). Qualitative data analysis with NVivo (3rd ed.). London, UK: SAGE

 

Kort om verkstedsholderen:

Marieke Bruin er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS. Bruins forskningsinteresser er særlig knyttet til inkluderende pedagogikk, masterveiledning i lærerutdanning, samt foreldrerollen i barns utdanning. Ved siden av noen mindre forskningsprosjekter, har Bruin brukt NVivo i doktorgradsarbeidet og det er denne erfaringen hun ønsker å dele, i dette verkstedet.

Information in English:

The workshop Qualitative data analysis with NVivo focusses on how the use of this software program may affect your analysis, especially the creative processes involved. How may software such as NVivo contribute to the creative process of qualitative data analysis? This means that the main focus will be on analysis; the workshop will not provide training in the use of the software program. Participants are invited to share concrete examples from their own analyses and prepare a few questions for discussion in the group. In case of one or more English speaking participants, the workshop will be held in English. 

NVivo logo