MENY

Muligheter og utfordringer ved analyse av video

PROFRES Forskerverksted 12. mars 2020, kl. 8.30–11.30

Ledet av professor Reidar Mosvold, Universitetet i Stavanger

Video gir noen unike muligheter for analyse sammenlignet med for eksempel feltnotater, tekster og lydopptak. Samtidig innebærer bruk av video i forskning også noen utfordringer. Dette forskerverkstedet gir en kort innføring i noen overordnede problemstillinger knyttet til kvalitet, deling og (gjen)bruk av video-data i forskning.

Med utgangspunkt i presentasjon og diskusjon av noen overordnede problemstillinger knyttet til bruk av video, vil deltakerne få innblikk i noen konkrete eksempler på forskningsprosjekter som bruker og analyserer video på ulike måter. Gjennom disse eksemplene vil deltakerne få ideer til ulike tilnærminger til videoanalyse, innblikk i noen problemstillinger som kan dukke opp og overveielser som må gjøres underveis i prosessen. Selv om verkstedet vil gi konkrete eksempler på bruk av ulike verktøy og programvare, vil hovedfokuset være på analyseprosessen. Verkstedet vil ikke gi opplæring i bruk av spesifikke analyseprogrammer.

En stor del av tiden vil settes av til arbeid med egne videodata og diskusjon av problemstillinger som kan komme opp i forbindelse med en slik analyseprosess. Deltakerne bes derfor om å ta med utdrag fra egne videodata til verkstedet.

 

Kort om verkstedholderen:

Reidar Mosvold er professor i matematikkdidaktikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS. Mosvolds forskningsinteresser er særlig knyttet til studier av matematikkundervisning. Innenfor dette området studerer han for tiden arbeidet med å lede matematiske diskusjoner i klasserommet, hva det kan innebære å lykkes i matematikk og hvordan lærere kan gi alle elever mulighet til å lykkes, samt metoder for å studere matematikkundervisning. Mosvold har flere års erfaring med studier som innebærer ulike tilnærminger til både kvalitative og kvantitative analyser av video.

videokamera