MENY

Å forske på eget felt

PROFRES Forskerverksted 12. mars 2020, kl. 08.30 - 11.30

Ledet av førsteamanuensis Charlotte Wegener, Aalborg Universitet

Rom: KE A-253

 

Det er ganske udbredt inden for fx etnografiske feltstudier, interviewstudier og aktionsforskning, at data produceres i den organisation, hvor man er ansat. At forske i egen organisation giver nogle særlige muligheder og udfordringer. Som insider har man ofte en mere nuanceret forståelse for det fænomen, man studerer. Man har desuden god adgang til informationer, aktiviteter og aktører, og man ved, hvem der kan være 'gatekeeper'. Men positionen som insider kan også betyde, at man tager ting for givet og ikke får stillet tilstrækkeligt kritiske spørgsmål. En anden udfordring er, at man ofte har flere roller, som skal balanceres. Man er måske både kollega og forsker, eller man er tidligere (eller nuværende) leder for nogle af de mennesker, man gerne vil bruge som informanter. Hvordan kan man få det bedste ud af sin insider-viden og samtidig udfordre sine blinde vinkler? Hvordan kan man etisk navigere forskellige roller i forskningsprojektet? Og hvordan kan man formidle sine resultater loyalt og samtidig kritisk? Det er nogle af de sprøgsmål, vi vil arbejde med i workshoppen om at være forsker i egen organisation.   

Deltakere bes sende inn en lille tekst, der de svarer på disse tre spørgsmål:

  1. Hvordan er din tilknytning til den organisation, hvor du forsker (fx er du tidligere ansat, jobber du forstsat der, har du orlov fra din stilling mens du forsker)? Hvad er din jobfunktion/titel?
  2. Hvad er den største fordel ved den tilknytning, du har til organisationen?
  3. Hvad er den største udfordring?

Teksten sendes til camilla.line@uis.no eller profres@uis.no innen 1. mars.

 

Om mig: Jeg lavede mit eget phd-projekt på den uddannelsesinstitution, hvor jeg tidligere havde været uddannelseschef, og hvor jeg fortsat var ansat som konsulent. Jeg havde erfaringer fra feltet som underviser og konsulent gennem mange år, da jeg begyndte at forske. Insider- og outsider-positioner i forskningsprojekter blev et af temaerne i mit phd-projekt og er forstsat et tema, som jeg er levende interesseret i og skriver om. 

 

Anbefalt litteratur:

Wegener, C. (2013). ‘Would you like a cup of coffee?’ Using the researcher's insider and outsider positions as a sensitising concept, Ethnography and Education, DOI: 10.1080/17457823.2013.841082

mennesker rundt et bord