MENY

Tekstanalyse i etnometodologisk diskursanalytisk ånd til inspirasjon for analyse

PROFRES Forskerverksted 12. mars 2020, kl. 08.30 - 11.30

Ledet av: førsteamanuensis Åse Vagli, UiS

Rom: KE C-281

Dette forskerverkstedet vil gi inspirasjon til ‘lesing’ og analysering av tekstdata. Og tekst kan være transkripsjoner av intervjuer, opptak av møtesamtaler som er transkribert til tekst, fortellinger, dokumenter eller andre skriftlige kilder slik som avisartikler, bøker.

Forskerverkstedet vil gi en lynpresentasjon av etnometodologisk tenkemåte og grunnlaget for tenkemåten. Deretter vil vi jobbe med konkrete tekster som ph.d.-kandidatene har sendt inn på forhånd.

Tilnærmingen er i sterk grad intuitiv og vil kunne oppfattes ved at vi jobber konkret med deres eksempler. Og det er ikke nødvendig for deltakelse at dere vil bruke diskursanalyse. Men forskerverkstedet kan bidra til en tenkemåte og en opplevelse av hva en slik tenkemåte kan få deg til å oppdage i dataene dine.

Anbefalt litteratur:

Smith, D. E. (1978). "K is mentally ill' The anatomy of a factual account." Sociology 12.1 (1978): 23-53.

 

Tekstdata sendes til camilla.line@uis.no eller profres@uis.no innen 1. mars.

permer