Et profilbilde

Universitetslektor
Isak Lekve { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Isak Lekve", "tel": "Telefon: 51832893", "email": "isak.lekve@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lekve, Isak (2015). En ny klassedebatt: Bidrag til revitalisering - eller enda en gravsang for venstresiden?. Røyst. ISSN 1894-7069. Hefte 3. s. 52-62.
 • Lekve, Isak (2015). Prekarisering og motstand - Om mulighetene for sosial rettferdighet i et nyliberalt Europa. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. Hefte 3. s. 234-240.
 • Lekve, Isak (2013). Hvorfor slutter elektrikerne i faget. Rapport for EL&IT Hordaland og Sogn og Fjordande og NELFO Bergen og Omegn. El&IT Hordaland og Sogn og Fjordande. 65 s.
 • Lekve, Isak (2011). Motstand og samfunnsendring. En casestudie av motstanden mot Blikkvalseverkets nedleggelse og dens kritiske potensial.. Universitetet i Bergen. 116 s.
 • Lekve, Isak (2018). Arbeidskamper i det nye arbeidslivet. Sosiologisk Institutt, UiB;
 • Lekve, Isak (2018). Den mest skjebnesvangre makt - kapitalismen.
 • Lekve, Isak (2018). Den mest skjebnesvangre makt - kapitalismen..
 • Lekve, Isak (2018). Er 1. mai fremdeles relevant?. TV2 Nyhetskanalen. [TV]; 2018-05-01.
 • Lekve, Isak (2018). Et arbeidsliv i endring - og hvorfor det gjør fagorganisering enda viktigere.. 2018-02-14.
 • Lekve, Isak (2018). Fagbevegelsen og utfordringene I den nye globale kapitalismen. Diskusjon av utkast til avhandling.. Sosiologisk Institutt, UiB; 2018-04-18.
 • Lekve, Isak (2018). Hva må gjøres med det nye arbeidslivet?. NNN-arbeideren. [Avis]; 2018-05-25.
 • Lekve, Isak (2018). Ingen av de 62 fagorganiserte fikk jobb da konkursrammet laksepakkeri ble startet på nytt. NRK.no. [Internett]; 2018-06-02.
 • Lekve, Isak (2018). Laks, fagforeningsknusing og suspekte konkurser..
 • Lekve, Isak (2018). Langer ut mot konkursbedrift: Helt utrolig at fellesskapet blir sittende med regningen.. Bergensavisen. [Avis]; 2018-04-11.
 • Lekve, Isak (2018). Lønnsslaveri?. Rødt Bergen; 2018-08-25.
 • Lekve, Isak (2018). Mot en kritisk, helhetlig og historisk-orientert sosiologi. Senter for Vitenskapsteori; 2018-06-20.
 • Lekve, Isak (2018). Sekkingstad and the new norwegian working life. Industri Energi Forum Hordaland; 2018-04-27 - 2018-04-29.
 • Lekve, Isak (2018). Sekkingstad og det nye arbeidslivet. Industri Energi; 2018-04-10 - 2018-04-11.
 • Lekve, Isak (2018). Slik tjener streiken deg!.
 • Lekve, Isak (2018). Teknologi og modernisering. Industri Energi Student; 2018-10-05 - 2018-10-06.
 • Lekve, Isak (2018). The battle of Sisyphus: On the diversity of organizing initiatives from local union representatives in Norway.. Fafo & Afi-OsloMet; 2018-06-13 - 2018-06-15.
 • Lekve, Isak (2018). Vestlandsrevyen 1. juni. NRK. [TV]; 2018-06-01.
 • Lekve, Isak; Andersson, Mette; Bygnes, Susanne (2018). Fredagssalongen #8: Fornuft og følelser. Sosiologisk Institutt, UiB; 2018-09-14.
 • Kjørum, Sara; Lekve, Isak (2017). -Lettere å utnytte studenter. Studvest. [Avis]; 2017-05-24.
 • Lekve, Isak (2017). Arbeiderbevegelsens frigjøringsprosjekt. Radikal Portal; 2017-06-02 - 2017-06-04.
 • Lekve, Isak (2017). Fagbevegelsen og det nye arbeidslivet. Bergen Kulturforum; 2017-10-18.
 • Lekve, Isak (2017). Fagbevegelsen og sosialdemokratiet. Kontinuitet eller krise - et europeisk perspektiv.. Arbeiderpartiets Universitetslag;
 • Lekve, Isak (2017). Kontinuitet og endring i det lokale fagforeningsarbeidet – strategier for rekruttering i arbeidslivets randsoner.
 • Lekve, Isak (2017). Landet med de endeløse klassekampene.
 • Lekve, Isak (2017). Marcus Thrane og kampen om historien. Bergen Sosialistisk Venstreparti; 2017-12-02.
 • Lekve, Isak (2017). Media som motstander.
 • Lekve, Isak (2017). Media som motstander.
 • Lekve, Isak (2017). Overcoming Sisyphus? A case study of a successful unionization initiative among polish labor migrants. University of Gothenburg; 2017-11-12 - 2017-11-15.
 • Lekve, Isak (2017). Venstresiden, valget og veien videre. Rødt Bergen Nord; 2017-09-20.
 • Rikke, Eckhoff; Lekve, Isak (2017). Skaper arbeidslivet ein ny underklasse?. NRK P2. [Radio]; 2017-03-01.
 • Svellingen Flatekvål, Bente-Line; Lekve, Isak (2017). -Stadig mer nødvendig. Bergensavisen. [Avis]; 2017-01-24.
 • Lekve, Isak (2016). Enquête: Er venstresida meir moralsk enn høgresida?. Røyst. [Tidsskrift]; 2016-08-15.
 • Lekve, Isak (2016). Hvem skapte den globale kapitalismen?.
 • Lekve, Isak (2016). Organizing Workers in a Changing Labour Market: The Norwegian Experience. International Sociology Association;
 • Lekve, Isak (2016). Organizing Workers in a changing Labor Market.
 • Lekve, Isak (2015). Fagorganisering under dagens neoliberale hegemoni. Utfordringer i det lokale fagforeningsarbeidet..
 • Lekve, Isak (2015). Politiske og sosiale strømninger i Europa.
 • Lekve, Isak (2015). Streik - et utdatert virkemiddel?.
 • Lekve, Isak (2014). Organizing union countermovements in the new capitalism: Outline of a project on organizing offensives in Norwegian trade unions..
 • Lekve, Isak (2013). Hopper av elektroyrket. Bergens Tidende. [Avis]; 2013-01-16.
 • Lekve, Isak (2013). Hvorfor slutter elektrikerne i faget. Undersøkelse i Bergen. Norsk Teknologi;
 • Lekve, Isak (2013). Liker faget, ikke arbeidet. Nettverk: Medlemsblad for EL&IT Forbundet. [Fagblad]; 2013-02-11.