Et profilbilde

Forskningsdirektør
Kjersti Melberg { "honorific-suffix": "Forskningsdirektør", "fn": "Kjersti Melberg", "tel": "Telefon: 51831328", "email": "kjersti.melberg@uis.no" }

Avdeling/enhet Prorektor for forskning
Institutt/senter Forskningsavdelingen

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Nødland, Svein Ingve; Melberg, Kjersti (2019). Målbilde SUS 2023 OU. Begrenset deskstudie. NORCE. ISBN 978-82-490-0929-9. 27 s.
  • Jonvik, Merete; Lindland, Kristiane Marie; Tvedt, Helge Lea; Müller-Eie, Daniela; Melberg, Kjersti (2018). Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse. IRIS International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0916-9. 98 s.
  • Bakke, Åshild; Holte, Kari Anne; Melberg, Kjersti; Nesvåg, Sverre (2006). Utmattingssyndrom - forprosjekt. International Research Institute of Stavanger. 25 s.
  • Holte, Kari Anne; Melberg, Kjersti (2020). Unfit or unqualified? Career trajectories in the aftermath of a large labour demand shock in the Norwegian petroleum industry. 2020-06-10.
  • Gressgård, Leif Jarle; Melberg, Kjersti; Risdal, Martin; Skotnes, Ruth Østgaard; Selvik, Jon Tømmerås (2018). «Digitalisering i petroleumsnæringen». Ptil; 2018-04-06.
  • Selvik, Jon Tømmerås; Risdal, Martin; Gressgård, Leif Jarle; Melberg, Kjersti; Skotnes, Ruth Østgaard (2018). Usikkerhet rundt behovet for digital kompetanse i oljenæringen.
  • Bjørkhaug, Hilde; Heggem, Reidun; Melberg, Kjersti (2006). Women in Norwegian farming. 2006-05-07 - 2006-05-11.