Et profilbilde

Førsteamanuensis
Merete Hermansen Jonvik { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Merete Hermansen Jonvik", "tel": "Telefon: 51831275", "email": "merete.jonvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ SV-318

Forskningsområder

 • Kunst- og kultursosiologi
 • Kunstproduksjon og kunstformidling
 • Kritikk og kvalitet
 • Sosial ulikskap og levekår

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

 • Kunst som deling, delingens kunst (Kulturrådet)
 • Samarbeid mellom små og store vesen. Deltakarbasert kunstproduksjon med born (Kulturrådet)
 • Betre kår for kunstproduksjon og kunstformidling? (Kunstnerforbundet) 
 • Framtidas buform i enden av Pedersgata? Eit forskingsprosjekt om Vindmøllebakken bufellesskap (Gaining by Sharing)

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Jonvik, Merete Hermansen (2020). Biennaler og anti-biennaler: Om Bergen Assembly. I: Kunst som deling, delingens kunst. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033656. s. 202-217.
 • Jonvik, Merete Hermansen (2020). Eit skilt som prøver å vera eit skilt. Om kunstproduksjon i samarbeid mellom små og store vesen.. Nordic Journal of Art and Research. ISSN 2535-7328. Volum Årgang 9, nr. 1. DOI: 10.7577/information.3913.
 • Jonvik, Merete Hermansen (2020). Kunztformidling. I: Kunst som deling, delingens kunst. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033656. s. 168-178.
 • Jonvik, Merete Hermansen (2020). Kurant, sosial kunst. I: Kunst som deling, delingens kunst. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033656. s. 178-191.
 • Jonvik, Merete Hermansen; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild (2020). Avslutning: Delingens kunst. I: Kunst som deling, delingens kunst. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033656. s. 217-237.
 • Jonvik, Merete Hermansen; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild (2020). Innledning: Kunst som deling. I: Kunst som deling, delingens kunst. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033656. s. 10-39.
 • Jonvik, Merete (2018). Eit fuktig såpestykke. I: Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023763. s. 373-401.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2018). Cultural Capital as a Hidden Asset: Culture, Egalitarianism and Inter-Class Social Encounters in Stavanger, Norway. Cultural Sociology. ISSN 1749-9755. DOI: 10.1177/1749975518782244.
 • Jonvik, Merete (2017). Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volum 58. Hefte 2. s. 210-223. DOI: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-02-04.
 • Vedøy, Gunn; Billington, Mary Genevieve; Jonvik, Merete (2017). Kvaliteter i ledelse for mangfold – skolen som arbeidsplass. I: Ledelse i og av flerkulturelle skoler. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02003-7. s. 163-187.
 • Jonvik, Merete (2015). Betrakningar av biletkunst. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202451615. s. 322-344.
 • Jonvik, Merete (2015). Frå trongt til travelt - to generasjonar frå Stavanger fortel. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202451615. s. 182-201.
 • Jonvik, Merete (2015). Vegen mot eit estetisk hegemoni - nordmenn sine forhold til heimeinnreiing. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202451615. s. 303-320.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2015). Synet på de rike og rikdommen. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202451615. s. 203-220.
 • Jonvik, Merete; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild (2020). Kunst som deling, delingens kunst. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033656. 260 s.
 • Jonvik, Merete; Holte, Kari Anne (2018). Foten innanfor. Evaluering av Aspirantordninga i Kulturrådet. Fagbokforlaget. 48 s.
 • Jonvik, Merete; Lindland, Kristiane Marie; Tvedt, Helge Lea; Müller-Eie, Daniela; Melberg, Kjersti (2018). Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse. IRIS International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0916-9. 98 s.
 • Krogh, Finn E.; Gjerde, Kristin Øye; Fremo, Anja; Meland, Trude; Sandberg, Finn Harald; Hadland, Gunleiv; Jonvik, Merete (2017). Oljeunge - Norsk Oljemuseum Årbok. Norsk Oljemuseum. ISBN 978-82-90402-64-3. 128 s.
 • Jonvik, Merete (2015). Folk om forskjellar mellom folk. Oppfatningar av kulturelle praksisar og sosiale hierarki, og deira sosiale tydingar.. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276446302. 315 s.
 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 s.
 • Jonvik, Merete Hermansen (2020). Kritikk: Skjør og deileg lettheit.
 • Jonvik, Merete (2019). Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse. Hillevåg historielag; 2019-01-16.
 • Jonvik, Merete (2019). Kritikk: Handgripeleg immaterialitet.
 • Jonvik, Merete (2019). Kritikk: Når verkelegheita ikkje er nok.
 • Jonvik, Merete (2019). Participatory Art Production - Invested Attempts of Equality and Horizontality. European Sociological Association; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Jonvik, Merete; Hammonds, Hans Edward (2019). Samarbeid mellom små og store vesen. Deltakarbasert kunstproduksjon med born.. Nasjonalmuseet, KORO, Kulturtanken; 2019-05-02 - 2019-05-03.
 • Jonvik, Merete; Stien, Hanne Hammer; Røssaak, Eivind (2019). Kunst som deling, delingens kunst. Norsk Kulturråd; 2019-02-14.
 • Jonvik, Merete (2018). Intervju: Verdien av det fysiske møtet. NRK P2 Verdibørsen. [Radio]; 2018-01-24.
 • Jonvik, Merete (2018). Kritikk: Stavanger 2017. Høy aktivitet, lite diskurs.
 • Jonvik, Merete; Holte, Kari Anne (2018). Foten innanfor. Evaluering av Aspirantordninga i Kulturrådet. Kulturanalys Norden; 2018-01-29.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete; Gujord, Heming H.; Bergsgard, Nils Asle (2018). Ridiculing your house while respecting what you read: Distinction and morality in two contrasting fields of cultural consumption. Nordic Sociological Association; 2018-08-08 - 2018-08-10.
 • Jonvik, Merete (2017). Derfor kranglar dei om gatekunst.
 • Jonvik, Merete (2017). Intervju: Høg kultur, låg status. www.nrk.no. [Internett]; 2017-05-07.
 • Jonvik, Merete (2017). Kapital. Slik Bourdieu ser det. Litteratursymposiet i Odda;
 • Jonvik, Merete (2017). Kunst for meg?. Velferden visningssted for kunst og kultur;
 • Jonvik, Merete (2017). Kunstkritikk og kvalitet. Sosiologforeininga Rogaland og Kunsthall Stavanger; 2017-04-27.
 • Jonvik, Merete (2017). Kva har olja gjort med oss? Ein studie av kulturelle preferansar og sosiale forskjellar i Stavanger. Aschehoug Undervisning; 2017-04-20.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2017). Photo elicitation in the study of culture and taste. American Sociological Association; 2017-08-11 - 2017-08-16.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2017). Photoe elicitation in the study of culture and taste2. Universitet i Ålborg; 2017-09-14.
 • Vedøy, Gunn; Jonvik, Merete (2017). Et arbeidsmarked for alle i nedgangstider?.
 • Billington, Mary Genevieve; Jonvik, Merete; Vedøy, Gunn (2016). Inclusive workplaces - symmetries in power and equal opportunities for learning. Maynooth University; 2016-09-08 - 2016-09-12.
 • Jonvik, Merete (2016). Bokpresentasjon «Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring». Universitetet i Stavanger/Universitetsbiblioteket;
 • Jonvik, Merete (2016). Critics’ understandings of artistic quality. NSA; 2016-08-11 - 2016-08-13.
 • Jonvik, Merete (2016). Den farlige snobbingen. NRK P2, Ut i kulturen. [Radio]; 2016-02-28.
 • Jonvik, Merete (2016). Intervju: Hva er egentlig god kvalitet i kunst?. www.forskning.no. [Internett]; 2016-09-23.
 • Jonvik, Merete (2016). Kulturell kapital og sosiale verknadar. UiB; 2016-05-03.
 • Jonvik, Merete (2016). Kulturelle grensedragingar. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi/Sosiologforening; 2016-04-20.
 • Jonvik, Merete (2016). Kva har olja gjort med oss? Kulturelle preferansar og sosiale forskjellar. Arkeologisk Museum;
 • Jonvik, Merete; Hovden, Jan Fredrik; Knapskog, Karl Atle (2016). Kunstkritikarar i Noreg i dag. Artikkel skrive til Kulturrådet sin årskonferanse 2016. [Fagblad]; 2016-11-09.
 • Jonvik, Merete; Vassenden, Anders (2016). Cultural capital as a hidden asset. Management of class differences in everyday life. 2016-06-07 - 2016-06-08.
 • Jonvik, Merete; Vedøy, Gunn; Billington, Mary Genevieve (2016). Inclusive workplaces – building sites for identity construction. University of Helsinki; 2016-03-09 - 2016-03-11.
 • Jonvik, Merete (2015). Appropriation of visual art. ESA; 2015-08-25 - 2015-08-28.
 • Jonvik, Merete (2015). Frå tronge til travle tider.
 • Jonvik, Merete (2015). Intervju: Slik rangerer de hverandre sosialt i Stavanger. www.forskning.no. [Internett]; 2015-12-05.
 • Jonvik, Merete (2015). Rapport frå oppkomlinganes by. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-12-13.
 • Jonvik, Merete (2015). Slik rangerer de hverandre sosialt I Stavanger. www.forskning.no. [Internett]; 2015-12-05.
 • Jonvik, Merete Hermansen (2014). From a practical to an aesthetic rationale – how Norwegians relate to home interior. Nordic Sociological Assosiation; 2014-08-14 - 2014-08-16.
 • Jonvik, Merete Hermansen (2014). Gaven: For femti år siden fikk Stavanger en gave, en skulptur. Nå vil kommunen selge den og siddisene krangler: kan man virkelig selge en gave?. NRK P2, Kulturhuset. [Radio]; 2014-05-21.
 • Jonvik, Merete (2018). Fagtekst: AV KULTUREN VERT KUNSTEN FØDD. Kunstnarstyring som fenomen. Rogaland Kunstsenter 1978-2018.. Rogaland Kunstsenter. Stavanger.