Et profilbilde

1087 overingeniør
Dagfinn Søndenaa Sleveland { "honorific-suffix": "1087 overingeniør", "fn": "Dagfinn Søndenaa Sleveland", "tel": "", "email": "dagfinn.s.sleveland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Laboratorium IEP

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Sleveland, Dagfinn Søndenaa; Vatne, Kåre Olav; Strand, Daniel; Austerheim, Elin; Mehrabi, Ali; Bårdsen, Helga; Stavland, Anne (2016). Relative permeability water/oil measurements with polymer and brine on reservoir cores. International Research Institute of Stavanger AS. 38 s.
  • Bjørsvik, Hans-Rene; Sleveland, Dagfinn Søndenaa (2012). Continuous flow synthesis at cryogenic temperatures: Synthesis of arylboronic acids in a telescoped flow reactor system. 2012-05-23 - 2012-05-25.
  • Sleveland, Dagfinn Søndenaa; Bjørsvik, Hans-Rene (2012). Continuous flow synthesis of arylboronic acids. Faggruppe for organisk kjemi, Norsk kjemisk selskap; 2012-01-13 - 2012-01-15.
  • Sleveland, Dagfinn Søndenaa; Bjørsvik, Hans-Rene (2010). Continuous Flow Synthesis of 2-bromo-3,4,5-trimethoxytoluene by means of a Multi-Jet Oscillating Disk milli-Reactor System as the Reaction Platform. Pumping a Slurry of KBr as the only Bromine Source. Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen; 2010-08-01 - 2010-08-06.
  • Gambarotti, Cristian; Sleveland, Dagfinn; Liguori, Lucia; Bjørsvik, Hans-Rene (2008). A Three Step Efficient Synthesis to Dissymmetric Substituted Carbazole Derivatives. 2008-07-13 - 2008-07-18.