MENY

Kurs i EndNote

Endnote er et referanseverktøy som lar deg organisere referanse dine i et referansebibliotek. Dette kurset viser deg hvordan.

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som samhandler med Word, og også kan brukes med LaTeX. Programmet hjelper deg å sette inn korrekte referanser i teksten, og en korrekt oppsatt litteraturliste til slutt i dokumentet.
Før kurset må du laste ned Endnote til din PC. Klikk her for å laste ned.
Dersom du har Mac anbefaler vi å bruke referanseprogrammet Zotero.
Målgruppe: Masterstudenter, stipendiater og ansatte ved UiS. 
Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om søking etter litteratur og databehandling 
Undervisningsform: Forelesning og øvelser 
Utstyr: Kursdeltakere må ha med egen PC med Endnote lastet ned og installert. 
Antall plasser: 20 
Varighet: 1,5 timer 
Kursdatoer:Se kurskalender 
Kursholder: Universitetsbiblioteket

 

Læringsmål for innføringskurs i EndNote:

 • Etter å ha deltatt på innføringskurs i EndNote skal du kunne: 
 • Eksportere referanser fra ORIA og Google Scholar 
 • Redigere referansene etter import 
 • Vite hvilke felt som er nødvendige å fylle ut for de ulike referansetypene. 
 • Kjenne til og kunne bruke Kildekompasset 
 • Legge inn referanser manuelt i ditt EndNotebibliotek 
 • Opprette grupper i biblioteket, sortere og flytte referanser mellom ulike mapper 
 • Søke i eget bibliotek, slette og kopiere referanser 
 • Sette inn siteringer i teksten i et worddokument og redigere siteringene ved å legge til sidetall, sitere flere referanser samtidig og slette siteringer i teksten 
 • Gjøre endringer i teksten (flytting av tekst) ved å avformatere og reformatere teksten 
 • Fjerne koblingen til EndNote i dokumentet ditt 
 • Vite hvor du finner informasjon om EndNote på Universitetsbibliotekets nettsider 

 

Endnote Logo