MENY

Disputas om data-drivne tryggleiksinstrument i olje- og gassproduksjon

Torsdag 20. februar 2020 vil Pengyu Zhu disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Ho forsvarer avhandlinga Safety Instrumented Systems in Low Demand Mode in Oil and Gas Production Process. Data-driven Decision Support for Improvements in Operation and Maintenance Practice

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Industry 4.0 in the Oil and Gas sector: Present and Future.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15. 

Leiar for disputasen er instituttleiar Tor Hemmingsen ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. 

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).