MENY

Disputas om automatisk video-analyse i gjenoppliving

Fredag 21. februar 2020 vil Øyvind Meinich-Bache disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Han forsvarer avhandlinga Automatic Video Analysis in Resuscitation

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Advances in Wearable Sensing and Signal Processing for Health Monitoring.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15. 

Leiar for disputasen er instituttleiar Tom Ryen ved Institutt for data- og elektroteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. 

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Øyvind Meinich-Bache

Øyvind Meinich-Bache