MENY

Ny teknologi og beslutningstøtte i helsesektoren – hva kan vi lære av oljeindustrien?

Hvordan kan vi sikre gode beslutninger i pasientbehandling og sørge for solide oppfølgingssystemer for teknologi brukt i behandling?

HelseCampus Stavanger fokuserer på Simulering, Sikkerhet og Samhandling for bedre helse, og dette er det første seminaret i en serie om de 3 S’ene. Innenfor «Sikkerhet» vil vi belyse behovene fra spesialist og primærhelsetjenesten, se nærmere på hva som gjøres i dag og nye muligheter innen beslutningsstøtte.

Påmelding på Norwegian Smart Care Cluster sine sider.

Hvordan kan vi lage sikre oppfølgingssystemer for utstyr, implantater og teknologi brukt i behandling av pasienter både i spesialist og primærhelsetjenesten? Kan vi dra erfaringer fra oljeindustrien i forhold til hvordan de bruker data fra sine registre i bedre beslutningsprosesser? Hvilken type strukturerte data trenger man egentlig for at en skal kunne bruke disse i beslutningsprosesser i pasientbehandling, hvordan kan dette utformes og hvilke kvalitetsindikatorer skal en registrere/følge opp? 

Marianne Gillam (M.D) fra University of South Australia forsker på registerdata for å gi bedre beslutningsstøtte, og vil dele sine erfaringer fra sitt arbeid med det australske helsevesenet. Professor Reidar Brumer Bratvold jobber med dataanalyser og beslutningsstøtte inn mot oljeindustrien, og skal belyse hvordan de ser for seg at deres fagkompetanse kan brukes innen helse. Spesialist og primærhelsetjenesten er invitert til å gi innsikt i sine utfordringer, samtidig vil vi presentere en «case» hvor det jobbes med logistikk og registerløsninger i primærhelsetjenesten. Kortere vei til gode beslutninger vil være et fokusområde, og verktøy/register som understøtter dette.

Plan for dagen

11.30 Registrering og lunsj 

12.00 Velkommen og introduksjon til temaet

12.05 Marianne Gillam M.D., PhD Utfordringer med registre i helsevesenet og beslutningsstøtte i Australia

12.45 Camilla Normand M.D. Norsk pacemaker register, behov og utfordringer ved bruk av teknologi i pasientbehandling

13.00 Reidar Brumer Bratvold, Professor of Investment and Decision Analysis – hvordan kan registerdata brukes i beslutningsstøtte, erfaringer fra oljeindustrien

13.30 Kaffepause – mingling

14.00 Aina Merethe Hauge, DigiRogaland - Personvern/DPIA og behov for samarbeid mellom aktørene

14.20 Utfordringer/løsninger med utstyrsporing i primærhelsetjenesten – logistikk system fra olje overført til helsesektoren. Casebeskrivelse Reinert T. Seland

14.40 Oppsummering; veien videre, finansiering- og prosjektmuligheter

15.00 Kaffe og frukt, mulighet for å utveksle kontaktinformasjon om en har ideer om prosjekter.