Et profilbilde

Ekstern
Jorunn Melberg { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Jorunn Melberg", "tel": "Telefon: 51833499", "email": "jorunn.melberg@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-213

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Melberg, Jorunn (2012). "Min historie" - det tospråklige barnets tekst som impuls i estetisk praksis i barnehagen. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35016-1. s. 142-162.
 • Melberg, Jorunn (1999). Drama og matematikk. ?. s. 7-13.
 • Melberg, Jorunn (2010). Min historie og Fidani og katten. Norsk Kulturråd.
 • Furenes, May Irene; Melberg, Jorunn; Olesen, Hans Dybvad; Pedersen, Karin (2005). Rapport fra Eventyruka i Sandnes 2005. UiS / Sandnes Kulturhus. 20 s.
 • Melberg, Jorunn (2005). Rapport fra 90 timers kurs i animasjonsteater. Arrangør: Dansk Amatørteater (DATS) og dansk UNIMA. DATS/ dansk UNIMA. 25 s.
 • Melberg, Jorunn; Reikerås, Elin Kristi Lie (1998). Historien om hvordan "Dragene i Ullandhaugskogen" ble skapt. Erfaringer fra et temaarbeid med seksåringer, med vekt på drama og matematikk. Høgskolen i Stavanger. 30 s.
 • Melberg, Jorunn (1997). Fra Det skjønne via teaterdokkemøter til Æstetiske problemer.
 • Melberg, Jorunn (1997). Idehefte drama og matematikk.
 • Melberg, Jorunn (2016). Arbeid med tekst og drama i barnehage med en interkulturell tilnærming. 2016-11-17.
 • Melberg, Jorunn (2016). Kompetanse for mangfold-hva kan drama bidra med?. Kompetanse for mangfold; 2016-05-03.
 • Melberg, Jorunn (2016). Med tekst og drama som utgangspunkt- og litt til. Sandal Barnehage Stavanger; 2016-01-04.
 • Melberg, Jorunn (2016). Med tekst og dramafaglige arbeidsmåter- Å skape felles leketema i ei barnegruppe. 2016-11-18.
 • Melberg, Jorunn (2016). Om digital kompetanse og arbeid med utvikling av et didaktisk digitalt verksted. Senter for IKT i utdanningen; 2016-06-13.
 • Melberg, Jorunn (2015). Inn i boka med drama som arbeidsmåte. Lesesenteret; 2015-03-23 - 2015-03-24.
 • Melberg, Jorunn (2014). CPD lab i Brussel- tema digitale verktøy i undervisningen – oppsummering og refleksjon. HUM; 2014-04-29.
 • Melberg, Jorunn (2014). IKT i utdanningen: CPD lab i Brussel- tema digitale verktøy i undervisningen –. UiS; 2014-04-22.
 • Melberg, Jorunn (2014). Landskonferansen for praksis- og studieledere: videreutvikling av Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen. UiS; 2014-04-21.
 • Melberg, Jorunn (2011). Med tekst og drama som utgangspunkt. Lye Barnehage; 2011-02-14.
 • Melberg, Jorunn (2011). Når impulsen er det tospråklige barnets tekst ... en estetisk praksis i barnehagen. Høgskolen i Vestfold; 2011-05-04 - 2011-05-05.
 • Melberg, Jorunn (2011). the bilingual child's text - as impulse in an aesthetic practice in kindergarten. European Early Childhood Educational Research Association; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Melberg, Jorunn; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2011). Interaktiv skygge-Rødhette.
 • Melberg, Jorunn (2010). drama og tekstskaping. Dramalaget i Rogaland og Aud Bergraf Sæbø: Konferanse om drama, kreativitet og estetiske læreprosesser for kvalitet i opplæringen; 2010-04-19.
 • Melberg, Jorunn (2010). workshop: Figurer og dukker i barnehagen. Austrått barnehage, Sandnes; 2010-01-28.
 • Melberg, Jorunn (2009). Min historie - fra prosjektide til ferdig produkt. 2009-04-14.
 • Melberg, Jorunn (2009). Min historie- fortellerteater med figurer i en flerkulturell barnehage. 2009-05-28.
 • Melberg, Jorunn (2009). My story ? storytelling with puppetry in a multicultural kindergarten. Some perspectives after an action research project. Drama Boreale, Vasa, Finland august 2009. 2009-08-05 - 2009-08-09.
 • Melberg, Jorunn (2008). Bok i bruk - inn i boka med drama som arbeidsform. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2008-02-26.
 • Melberg, Jorunn (2008). Bok i bruk - inn i boka med drama som arbeidsform. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2008-02-12.
 • Melberg, Jorunn (2008). Drama og formidlerrollen. Foreningen Musikk fra livets begynnelse; 2008-01-19.
 • Melberg, Jorunn (2008). Erfaringer fra et år med aksjonsforskning. Øygard barnehage, personalmøte; 2008-05-07.
 • Melberg, Jorunn (2008). Forskerrollen og alle andre roller i aksjonsforskning i barnehagen. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Melberg, Jorunn (2008). Min historie - fortelleteater med figurer. Hvordan og hvorfor. Øygard Barnehage, personalgruppa; 2008-10-28.
 • Melberg, Jorunn (2008). Muligheter og dilemmaer i aksjonsforskning. 2008-09-30.
 • Melberg, Jorunn (2008). Some perspectives after one year in an action reseach project in a kindergarten. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Melberg, Jorunn; Gryte, Mari Anne E (2008). de estetiske læreprosessene- Impulsen - den estetiske opplevelsen sett fra forming og drama. IFU; 2008-03-15.
 • Melberg, Jorunn (2007). Fortelleteater i en flerkulturell barnehage. 2007-01-15.
 • Melberg, Jorunn (2007). Metodiske refleksjoner rundt et aksjonsforskningsprosjekt i barnehagen. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Melberg, Jorunn (2007). Storytelling with puppetry in a multicultural kindergarten. - Inclusion assisted by "Treffok i kofferten"/ "Esactius in the suitcase.". 2007-08-29 - 2007-09-01.
 • Melberg, Jorunn; Fotland, Anne Karin; von Krogh, Fie; Nordbotten, Gerd Lise; Brekke, Anne; Tungland, Inger B.E. (2007). Presentasjon av Innføringsseminar med 1. årsstudenter på førskolelærerutdanningen. 2007-07-08.
 • Melberg, Jorunn (2005). Animasjonsteaterets typiske figurer, spillformer, fortellemåter og dramaturgi.
 • Melberg, Jorunn (2005). Inspirasjonskurs i muntlig formidling / fortellekunst. 2005-09-07.
 • Melberg, Jorunn (2005). "Multicultural Experience through the Performing Arts." Presentasjon Av et Fredskorpsstøttet samarbeid mellom UiS og University of The Western Cape, Cape Town, Sør Afrika. Gann Rotary, Sandnes; 2005-10-24.
 • Melberg, Jorunn (2005). Norsk rapport fra Unima - DATS kurs: "Animationsteaterets typiske figurer, spillformer, fortellemåter og dramaturgi.".
 • Melberg, Jorunn (2004). Augusto Boal i Stavanger. Hva er De undertryktes teater og hvordan arbeider en med Forumteater. [Avis]; 2004-10-19.
 • Melberg, Jorunn; Blesvik, Hilde (2004). Litterær byvandring. Workshop med dramametoder. 2004-01-06 - 2004-02-16.
 • Melberg, Jorunn; Øzgen, Lise Karin (2004). Foredrag for lærere fra England, arrangert av British Council, Education and Training: "Teacher's international professional development programme". British council, Edcation and Training og Stavanger kommune; 2004-02-19.
 • Melberg, Jorunn (2001). Erfaringer med fjernundervisning i estetiske fag; drama.
 • Melberg, Jorunn; Birkedal, Inga Kjerstin (2016). Arbeidsmåter i begynneropplæringen- Drama som arbeidsmåte. Lesesenteret - Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger.
 • Melberg, Jorunn (2010). Figurteateret: Fidani og katten.
 • Melberg, Jorunn (2010). Figurteateret: Fidani og katten.
 • Melberg, Jorunn (2010). Figurteateret: Fidani og katten.
 • Melberg, Jorunn (2009). Tidlig språkstimulering i barnehagen Fra prosjektide via aksjonsforskning til samarbeid mellom dramastudenter, barnehager, Sandnes Kommune v /Drama i Sandnes og Norsk kulturråd.
 • Melberg, Jorunn (2008). Med tekst og drama som utgangspunkt for kulturformidling.
 • Melberg, Jorunn (2007). Treffok i kofferten - fortelleteater med figurer. Sara og det vesle lammet.
 • Melberg, Jorunn (2007). Treffok i kofferten- fortelleteater med figurer Æsops fabel- Ulv! Ulv!.
 • Melberg, Jorunn (2006). drama i arbeid med litteratur i barnehagen.
 • Melberg, Jorunn (2006). fra inntrykk til uttrykk - dramatisering med barn- arbeid med litteratur.
 • Melberg, Jorunn (2006). kunstformen skyggeteater i barnehagen.