MENY

Hvordan leve med uforklarte brystsmerter?

Ingrid Ølfarnes Røysland disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin onsdag 4. mars 2020.

Hun forsvarer avhandlingen Living with unexplained chest pain: Experiences of information needs and physical activities.

Oppgitt emne for prøveforelesningen er Hva innebærer en helhetlig forståelse av helse, og hvilke konsekvenser får dette kunnskapsgrunnlaget for teoriutvikling innen sykepleie og en personsentrert praksis?

Hovedveileder er professor emerita Febe Friberg, UiS. Medveiledere er professor Lars Edvin Bru, UiS, og professor Alf Inge Larsen, UiB.

Bedømmelseskomiteen består av professor Henrik Eriksson, Röda Korsets Högskola, Sverige, professor Kristin Heggdal, Lovisenberg diakonale høgskole og førsteamanuensis Camilla Koskinen, UiS.

Alle er hjertelig velkommen til prøveforelesning kl 9 og til disputas kl 12.