MENY

Disputas om kalksteinens mekaniske eigenskapar

Onsdag 18. mars 2020 vil Jaspreet S. Sachdeva disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Sachdeva forsvarer avhandlinga Impact of Wettability on Rock Mechanics and Oil Recovery

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: Does chalk behave like rocks or soils, and when? A constitutive model review.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15. 

Leiar for disputasen er professor Nestor Cardozo ved Institutt for energiressurser, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. 

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

 

Jaspreet S. Sachdeva

Jaspreet S. Sachdeva