MENY

Eksportkontroll - et stort ansvar for kunnskapssektoren

Eksportkontroll er et tema alle universiteter og høyskoler må forholde seg til, og som Kunnskapsdepartementet ber ledelsen ta ansvar for. Nedenfor fins lenker til mer informasjon om saken.

Eksportkontroll - et stort ansvar for kunnskapssektoren

Eksportkontroll er en overordna betegnelse som inkluderer flere problemstillinger i akademia: Forskningssamarbeid, informasjonsoverføring, datasikkerhet, studentutveksling, internasjonalisering med mer. KD har begynt å sende klare signaler til universiteter og høyskoler om å sette temaet på agendaen. Men hva betyr det egentlig, og hva innebærer det for ansatte i akademia?

Som en grunnleggende innføring har Beredskapsrådet produsert et notat om eksportkontroll som bygger på ulike offisielle kilder, presentasjon og seminar om temaet. Det kan leses her

Den norske eksportkontroll-lovgivningen utfordrer UH-sektoren og norske forskningsinstitusjoner på flere nivå. I revidert Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor er følgende kommunisert:

"(…) Dette lovverket beskriver kunnskap som en vare, som i enkelte transaksjoner kan være lisenspliktig, med formål om å sikre at norske utenrikspolitiske forpliktelser og interesser ivaretas. Utenriksdepartementet har utarbeidet egen retningslinje for kunnskapssektoren (2016). KD forventer at underliggende virksomheter etterkommer UDs retningslinje, gjennom oversikt over hvilke kunnskapsområder hos seg som reguleres av eksportkontroll-lovgivningen, og innarbeider interne rutiner som ivaretar kontroll med kunnskapsoverføring i alle aktiviteter tilknyttet de sensitive fagområdene. KD anbefaler at dette arbeidet gjøres som en del av virksomhetenes systematiske arbeid med informasjonssikkerhet."

Beredskapsrådet anbefaler følgende lesning for de som vil lære mer:

  • Les mer på Regjeringens egne temasider om eksportkontroll med aktuelle lover og retningslinjer her.
  • KD selv peker på denne artikkelen i Universitetsavisa som eksempel på typisk problemstilling sektoren må håndtere. Et annet eksempel er fra NTNU, hvor PST har siktet to forskere fra Iran. 
  • NTNU har jobbet systematisk over tid med eksportkontroll og har oppsummert erfaringer for andre å ta del i denne presentasjonen.