Et profilbilde

Førsteamanuensis
Marie Kjærnet Ødegaard { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Marie Kjærnet Ødegaard", "tel": "", "email": "marie.odegaard@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Tlf priv/mob + 47 924 25 068

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ødegaard, Marie (2015). Tingsted og territorium. Organisering av rettslandskapet i Viken i jernalder og middelalder. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3241-7.
 • Ødegaard, Marie (2020). Formidling av arkeologisk feltarbeid.. Collegium Medievale og Kulturhistorisk museum;
 • Ødegaard, Marie (2019). Gåtefulle kokegroper? Store kokegropfelts datering og funksjon. Kulturhistorisk museum; 2019-02-14 - 2019-02-15.
 • Ødegaard, Marie (2019). Introduction: “What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements.”. European Association of Archaeologists; 2019-09-04 - 2019-09-07.
 • Ødegaard, Marie (2019). Kortreist mat? Mat og aktiviteter knyttet til kokegropfelt. Internseminar for arkeologisk seksjon;
 • Ødegaard, Marie (2019). Kronologi og romlig organisering på Dilling.. Dilling-prosjektet, Kulturhistorisk museum, UiO; 2019-11-20 - 2019-11-21.
 • Ødegaard, Marie (2019). Resultater fra Dilling-prosjektet.. Dilling-prosjektet, Kulturhistorisk museum, UiO; 2019-11-20 - 2019-11-21.
 • Ødegaard, Marie (2019). Settlements by seasonal horse markets in inland-Norway.. Ruralia; 2019-09-09 - 2019-09-13.
 • Ødegaard, Marie (2019). Tingorganisasjonen i Hedrum, Kvelde og Tjølling i jernalder og middelalder..
 • Ødegaard, Marie (2019). Tingsteder i øst og vest. Gulatingsseminaret – et seminar om kilder og kildeverdi. Gulatinget – Tusenårsstad for Sogn og Fjordane; 2019-09-27 - 2019-09-28.
 • Ødegaard, Marie (2019). Viken og Borgartingslagen i jernalder og middelalder. Collegium Medievale.;
 • Ødegaard, Marie (2019). Viking Fear and Defence. Beacons sites in northern Europe.. SFF-gruppen, KHM, UiO;
 • Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre (2019). Dilling – en jernalderslandsby i øst-Norge?. Det norske arkeologimøtet; 2019-11-07 - 2019-11-08.
 • Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre; Winther, Torgeir (2019). Gårder ved Dobbeltspor Dilling. Heritage Experience Initiative;
 • Spangen, Marte; Ødegaard, Marie (2018). Arkeologi på rappen 1-4: Marie Ødegaard om 100(!) hus fra eldre jernalder på Dilling, Rygge, Østfold. Podcast på Soundcloud. [Internett]; 2018-07-19.
 • Ødegaard, Marie (2018). Graver fram sosial ulikhet. Klassekampen. [Avis]; 2018-06-13.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik; Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik; Sæbø, Andreas Ropeid (2018). Her er Østlandets første landsby. Khrono. [Avis]; 2018-09-01.
 • Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre (2017). Mål om å finne en jernalderlandsby. NRK Distriktsnyheter Østfold. [TV]; 2017-06-21.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik; Hellan, Jan Kristian (2017). Gårder fra bronse- og jernalder – foreløpige resultater fra Dobbeltspor Dilling.
 • Brink, Stefan; Grimm, Oliver; Iversen, Frode; Hobæk, Halldis; Ødegaard, Marie Kjærnet; Näsman, Ulf; Sanmark, Alexandra; Urbanczyk, Przemyslaw; Vesteinsson, Orri; Storli, Inger (2011). Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2)).
 • Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre; Winther, Torgeir (2019). Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger". Dilling-prosjektet,. KHM, UiO.
 • Ødegaard, Marie; Gjerpe, Lars Erik; Jessen, Mads Dengsø (2019). Sesjon på EAA: "What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements". European Association of Archaeologists.