MENY

Heldigital disputas om samarbeid i forskning og innovasjon

Nina Hjertvikrem, doktorgradskandidat ved Handelshøgskolen ved UiS, disputerer fredag 3. april 2020 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hun forsvarer avhandlingen Collaboration in research and innovation networks i den første heldigitale disputasen som er gjennomført ved Universitetet i Stavanger. Disputasen gjennomføres digitalt på grunn av koronakrisen.

Disputasen foregår på Teams med begge opponentene digitalt til stede fra Pisa og Milano i hardt rammede Nord-Italia, fullstendig avstengt fra omverdenen. 

Hjertvikrem har forsket på hvordan bedrifter og organisasjoner samarbeider innen forskning og innovasjonsnettverk. Oppgitt emne for prøveforelesning er Regional innovation policy – a balance between lighthouses and forgotten places.

Bedømmelseskomiteen består av professor Elisa Giuliani ved University of Pisa, førsteamanuensis Andrea Morrison ved Utrecht University, Nederland / Bocconi University, Italia, og professor Tom Brökel ved UiS.

Hovedveileder er professor Rune Dahl Fitjar og medveileder er professor Bjørn Terje Asheim, begge fra UiS.

Alle interesserte er velkommen til å følge prøveforelesningen kl 10 og disputasen kl 11.15

Bli med i Microsoft Teams-møte  Dere kan laste ned Teams eller bruke nettlesere deres. Pass på at lyden på deres pc-er fungerer, verten modererer resten.

Veiledning i bruk av Teams

Det er bare bedømmelseskomiteen, dekan og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyd. Husk å dempe mikrofonen når dere ikke snakker.

Retningslinjer for publikum:

• Ikke bruk videokameraet

• Husk å dempe (mute) mikrofonene for å unngå støy på linjen

• Eventuelle spørsmål (der det er aktuelt) kan stilles i møtets chat. Dekan vil deretter la dere få snakke. Når dere stiller spørsmål, vennligst slå på videoen og mikrofonen.

• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål. Disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.

• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Dere kan også bruke denne lenken til å følge med på disputasen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNlYTljZWYtMTYxOC00NDQxLTgzMzMtMDZjYzc1MTQ3MGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8a213d2-8f6c-400d-9e74-4e8b475316c6%22%2c%22Oid%22%3a%22cc3ed7c3-1339-437a-b084-f94077a963cc%22%7d