MENY

Disputas om smart vann i sandsteinsreservoar

Torsdag 30. april 2020 vil Zahra Aghaeifar, ph.d.-kandidat ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Zahra Aghaeifar vil forsvare avhandlingen «EOR by Seawater and “Smart Water” Flooding in High Temperature Sandstone Reservoirs.”

Prøveforelesning og disputas er heldigital og vil foregå i Teams, evt. back-up i Zoom.

Dere er velkomne til å følge med på denne digitale disputasen ved å logge dere på med lenken Bli med i Microsoft Teams-møte eller backup i Zoom: https://stavanger.zoom.us/j/64870197926?pwd=jacdRt-avCiOu6KlaZYRIet46cvjlA

Avhandlingen er publisert og er tilgjengelig her: https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2651613

Dere kan laste ned Teams eller bruke nettlesere deres. Pass på at lyden på deres pc-er fungerer, verten modererer resten.

Veiledning i bruk av Teams finnes her: https://support.office.com/nb-no/article/microsoft-teams-videooppl%C3%A6ring-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7

Husk at det er kun bedømmelseskomiteen, ordstyrer og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyden! Husk å dempe mikrofonen når dere ikke snakker.

Til publikum: Les retningslinjene nedenfor nøye

Retningslinjer for publikum:

  • Ikke bruk videokameraet
  • Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen
  • Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
  • Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Dere kan også bruke denne lenken til å følge med på disputasen