MENY

Disputas om sosialt arbeid i familier

Memory Jayne Tembo disputerer torsdag 7. mai 2020 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hun forsvarer avhandlingen Parenting and child welfare services. The case of immigrant parents’ perceptions and experiences of the welfare system.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Power challenges within the welfare state connected to the relationship between minority- and majority communities.

Veiledere

Hovedveileder: professor Ingunn Studsrød, UIS
Medveileder: professor Anders Vassenden, UIS

Bedømmelseskomité

1.Professor Lennart Nygren, Umeå Universitet, Sverige
2.Førsteamanuensis Elisabeth Enoksen, UIS
3.Førsteamanuensis Elisabeth Enoksen, UIS (administrator)
4.Førsteamanuensis Richard Michael Piech, UIS (settemedlem)

Prøveforelesning kl 10 og og disputas kl 11.15 er heldigital og vil foregå i Teams.

Dere er velkomne til å følge med på disputasen ved å logge dere på med lenken  Bli med i Microsoft Teams-møte

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet
• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen.
• Eventuelle spørsmål (der det er aktuelt) kan stilles i møtets chat. Dekan vil deretter la dere få snakke. Når dere stiller spørsmål, vennligst slå på videoen og mikrofonen.
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.