MENY

Disputas om cellenes indre balanse

Mandag 11. mai 2020 vil Gunhild Fjeld, ph.d.-kandidat ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Fjeld forsvarer avhandlinga A Systems Biology Approach to Cellular Homeostasis, Volume Changes and Regulation of Metabolism.

Prøveforelesing og disputas er heildigital og vil skje i Zoom, evt. back-up i Teams.

De er velkomne til å følgje med på Gunhild Fjelds disputas ved å logge dykk på her

Møte-ID: 656 8444 3874
Passord: 087254

Eller, som naudløysing, i Teams

Avhandlinga er publisert og tilgjengeleg frå Universitetsbiblioteket

De kan laste ned Teams eller bruke nettlesaren dykkar. Pass på at lyden på pc-en din fungerer, verten modererer resten. Rettleiing i bruk av Teams finst her

Hugs at det er berre vurderingskomitéen, ordstyrar og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyden! Hugs å dempe mikrofonen når de ikkje snakkar.

Til publikum: Les retningslinene nedanfor nøye:

  • Ikkje bruk videokameraet
  • Hugs å dempe (mute) mikrofonane sine for å unngå støy på linja
  • Ex auditorio-spørsmål: Disputasleiar vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og desse kan skrivast inn i kommentarfeltet (chat) før den fyrste opponenten er ferdig med opposisjonen sin.
  • Vi rår alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

De kan også klikke her for å følgje med på disputasen

 

Portrett av Gunhild Fjeld

Gunhild Fjeld