MENY

Disputas om håndtering av medikamenter på sykehjem

Kristian Ringsby Odberg disputerer for doktorgraden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 26. mai 2020. Han har forsket på håndtering av medikamenter på sykehjem.

Han forvarer avhandlingen A Human Factors approach to medication administration in nursing homes.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Hva er evidensen for at tverrfaglig samarbeid reduserer feil og avvik ved legemiddelhåndtering i sykehjem?

Hovedveileder:
Sigrid Wangensteen, førsteamanuensis, NTNU
Medveiledere:
Karina Aase, professor, Universitetet i Stavanger
Britt Sætre Hansen, professor, Universitetet i Stavanger

Bedømmelseskomité:
1. Anne Gerd Granås, professor, Universitetet i Oslo
2. Henning Boje Andersen, professor emeritus, Danmarks Tekniske Universitet
3. Kari Kaldestad

Alle interesserte ønskes velkommen både til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 12.

Arrangementet vil avholdes digitalt via Teams. Klikk her for å åpne Teams-møtet.

Retningslinjer for publikum:
• Ikke bruk videokameraet
• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.