MENY

Disputas om prisdynamikk i råvaremarknadar

Fredag 29. mai 2020 vil Muhammad Yahya , ph.d.-kandidat ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Yahya forsvarer avhandlinga An Analysis of Temporal and Spectral Connectedness and Spillover in Commodity Markets.

Prøveførelesinga har tittelen Determinants of Commodity Prices.

Disputas og prøveførelesing kjem til å gå føre seg i Teams, bli med via denne lenka.

Eller backup i Zoom, med møte-id 614 6133 6029 og passord 334039.

Avhandlinga er publisert og er tilgjengelig her

Portrettfoto av Muhammad Yahya

Muhammad Yahya