MENY

Disputas om bildediagnostikk ved muskel- og skjelettlidelser

Ann Mari Gransjøen disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet 8. juni 2020. Hun har forsket på bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser.

Hun forsvarer avhandlingen Impact of active implementation of the Norwegian Musculoskeletal Guideline on the use of non-traumatic musculoskeletal imaging: A multimethod study.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Deimplementation strategies to reduce overuse of diagnostic imaging examinations.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12. Arrangementet vil holdes digitalt, via Teams. 

Hovedveileder

Professor Bjørn Morten Hoffmann, NTNU

Medveiledere

Førsteamanuensis Kristin Bakke Lysdahl, Universitetet i Sørøst-Norge
Professor Siri Wiig, UiS

Bedømmelseskomiteen

1. Professor Osmo Tervonen, Oulo University Hospital, Finland
2. Førsteamanuensis Stefán Hjörleifsson, Universitetet i Bergen
3. Førsteamanuensis Dagrunn Nåden Dyrstad, Universitetet i Stavanger (administrator)

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet
• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.