MENY

Disputas om klasseromsinteraksjon

Ksenia Solheim disputerer for ph.d.-graden i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 4. juni 2020. Hun har forsket på interaksjoner i klasserommet.

Ksenia Solheim vil forsvare avhandlingen: «Teachers’ learning in classroom interaction».

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 11.30. Arrangementet vil holdes digitalt, via Teams

Tildelt emne for prøveforelesningen: «What motivates teachers to improve their knowledge and practices for the benefit of the students? Discuss in light of motivational theories».

Hovedveileder

Professor Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret, UiS

Leder av disputasen

Prodekan for forskning Rudy Garred, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS

Bedømmelseskomité

1. Professor emerita Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylä Universitet
2. Professor Torill Bogsnes Larsen, Høgskulen på Vestlandet
3. Professor Per Henning Uppstad, Lesesenteret, UiS
4. Førsteamanuensis Elin Ødegård, Læringsmiljøsenteret, UiS (settemedlem)
 

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet
• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen
• Eventuelle spørsmål (der det er aktuelt) kan stilles via e-mail til rudy.garred@uis.no 
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder Rudy Garred vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan formidles skriftlig til rudy.garred@uis.no etter at den første opponenten er ferdig med sin opposisjon (i pausen før andre opponent starter).
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

 

Bilde av Ksena Solheim.

Ksenia Solheim.