MENY

Disputas om politiets bruk av skytevåpen

Steinar Henriksen disputerer for ph.d.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 11. juni 2020. Han har forsket på politiets bruk av skytevåpen.

Henriksen forsvarer sin avhandling Norwegian Police Training for and Use of Force.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Theories and approaches to simulation-based training of critical decision-making at the sharp end.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 11.15. Disputasen vil holdes digitalt, via Zoom.

Bli med på Zoom-møtet
Møte-ID: 622 2502 0081
Passord: 880428

I tilfelle vi ikke kan bruke Zoom, bruker vi møtelinken i Teams. Se nedenfor.

Hovedveileder

Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke, UiS

Medveileder

Professor Tor-Geir Myhrer, Politihøgskolen

Bedømmelseskomité

1. Dr. Kerstin Eriksson, Research Institutes of Sweden, RISE, Sverige
2. Dr. Mikkel Bøhm, Beredskap Øst, Danmark
3. Førsteamanuensis Morten Sommer, UIS, (administrator)
4. Førsteamanuensis Sissel Haugdal Jore, UIS (settemedlem)

Retningslinjer for publikum

•          Ikke bruk videokameraet
•          Gjør deg kjent med Zoom og Teams i forkant av disputasen
•          Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen
•          Eventuelle Ex auditorio-spørsmål kan formidles skriftlig til prodekan morten.tonnessen@uis.no.no etter at den første opponenten er ferdig med sin opposisjon (i pausen før andre opponent starter).
•          Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Reserveløsning

I tilfelle vi ikke kan bruke Zoom, bruker vi møtelinken i Teams.

Bli med i Microsoft Teams-møte