MENY

Flinke elever favoriseres i kroppsøving

De flinke elevene får mest støtte av kroppsøvingslæreren. Det viser doktorgradsarbeidet til Aron Gauti Laxdal som disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap.

I avhandlingen «The learning environment in upper secondary school physical education: the student perspective» undersøker Laxdal hvordan elever i videregående skole opplever å få støtte fra læreren i kroppsøving.

Prøveforelesning og disputas er heldigital og vil foregå i Teams.

Du er velkommen til å følge med på disputasen.

Prøveforelesningen starter klokken 10:00. Tildelt emne er «Læringsmiljø og marginaliserte elever i kroppsøvingsfaget. Hvem er de og hvordan tilpasse undervisningen for dem, i lys av teori og forskning»

Selve disputasen starter klokken 11:30.

Logg på med denne lenken. Bli med i Microsoft Teams-møte

Du kan velge om du vil laste ned Teams eller bare bruke nettleseren din. Veiledning i bruk av Teams finner du her: https://support.office.com/nb-no/article/microsoft-teams-videooppl%C3%A6ring-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7

Vær klar over at det kun er bedømmelseskomiteen, disputasleder og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyden under disputasen.

Sett deg inn i disse retningslinjene dersom du ønsker å følge disputasen: 

• Ikke bruk videokameraet

• Husk å dempe (mute) din mikrofon for å unngå støy på linjen.

• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder Odd Magne Bakke vil invitere til ex auditorio-spørsmål. Disse kan formidles skriftlig til odd.m.bakke@uis.no etter at  første opponent er ferdig med sin opposisjon. (i pausen før andre opponent starter).

• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Bedømmelseskomité:
1. Professor Claes Annerstedt, Göteborgs universitet
2. Førsteamanuensis Ingar Mehus, NTNU
3. Førsteamanuensis Elin M. Thuen, UiS
4. Førsteamanuensis Håvard Myklebust, UiS (settemedlem)

Hovedveileder har vært professor Rune Giske, UiS. Medveileder har vært professor Edvin Bru, UiS.

Disputasen blir ledet av dekan Odd Magne Bakke, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS

Aron Gauti Laxdal er 34 år gammel. Han kommer fra Reykjavik og er bosatt i Kristiansand. Han har master i idrettsvitenskap fra Universitetet i Agder – der han nå jobber som universitetslektor.

Aron Gauti Laxdal

Aron Gauti Laxdal